بازرگاني | پیام ساختمان

بازرگاني

منابع مالی وارد صنعت ساختمان نشودرييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران گفت: دولت بايد به نحوي مديريت كند كه تمام منابعي كه به دليل كاهش نرخ سود از شبكه بانكي خارج مي‌شود وارد صنعت ساختمان نشود، چراكه تورم را به دنبال خواهد داشت.ديگر قبول نداريم كه توليد در ركود استكرد: اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و ساير مراكز مربوطه بايد تلاش كنند تا بنگاه هاي بزرگ صادراتي در كشور ايجاد شود. ما نيز به دنبال انعقاد موافقتنامه هاي تعرفه هاي ترجيحي هستيم و با توجه به اينكه فضعبور از رکود با ابزار بنگاه‌های کوچکياي وزرات بازرگاني و جدايي بخش صنعت از تجارت گفت: فکر نمی‌کنم احیای وزارت بازارگانی بزرگترین مشکل بخش صنعت و بازارگانی باشد. اگر چنانچه قوانین محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و هر کدام از سازمان‌ها و وزپر کردن خلاء اقتصادی با تولید مشارکتی عضو اتاق بازرگاني در ادامه گفت: وقتی صحبت از برونگری می شود به معنای تامین همه نیازهای تولید صادراتی از خارج از کشور نیست مثلا ما در صادرات محصولات فلزی ممکن است به واردات شمش فولادی نیازداشته باشیم برگزاری همايش توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمانرات، اتاق بازرگاني ايران، انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و... در سالن جلسات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران برگزار شد. پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهددگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی تهران به ایراد سخن پرداخت.او كار وزارت اطلاعات را برقراري امنيت واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي دانست و عنوان کرد: ثروت بايد مانند خون در رگ جامعه بچرخد و توانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك شركت هاي بازرگاني صرفاً با ارائه قرارداد بين شركت و واحد توليدي با تاريخ قبل از ثبت سفارش مي توانند مبادرت به واردات كالاهاي ياد شده نمايند.واحد هاي توليدي كه مستقيماً كالاهاي سرمايه اي و ماشين آلات مشكل مالي مسئله اصلي توسعه نيافتگي تشكل‌هاكرد شوراي بازرگاني ايران و هند كه به زودي تبديل به اتاق بازرگاني ايران و هند خواهد شد، بپردازيم. در همين رابطه با مهدي طباطبايي یکی از اعضای هيات مديره اتحاديه صادركنندگان به گفت‌و‌گو نشستيم. هند در ستغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادیبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند. همچنین شركت نمایشگاه‌های بين‌المللي به بخش خصوصيکیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـازويداد‌هاي بازرگاني و تجاري نيز كمك کند‌. استفاده از تجارب ساير كشور‌هاي پيشرفته جهان با نگاهي به امكانات‌، تفاوت‌هاي اقليمي و فرهنگي كشور با هدف توسعه فناوري‌هاي نوين صنايع ساختمان و تطابق آن بامُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنا 4ـ وزير بازرگاني (‌صنعت‌، معدن و تجارت‌) 5ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد رياست جمهوري 6ـ دادستان کل کشور يا معاون وي 7ـ رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادفدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شودئيس اتاق بازرگاني کشور در خصوص اين مباحث. پيام ساختمان: شما نظام اقتصادي سه‌بخشي فعلي را کارآمد مي‌دانيد؟ من معتقدم بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بايد رويکردمان را در اين زمينه تغيير دهيمكنفرانس تهويه مطبوع در پژوهشگاه نفت مشاوره و بازرگاني در كنار اين همايش برگزار شود. همچنين كارگاه‌هايي توسط اساتيد مجرب به شرح زير برگزار خواهد شد: مبانی طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی، استفاده از صدور خدمات فني و مهندسي به الجزايررئيس اتاق بازرگاني الجزاير از آمادگي اين وزارتخانه براي صدور خدمات فني و مهندسي به اين كشور خبر داد و خواستار تسهيل صدور رواديد براي تجار و گردشگران شد. به گزارش پيام ساختمان، عباس آخوندي كه با امهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجیا به اتاق بازرگاني محول شود و اتاق نيز به نيابت از خود اين کار را به جامعه مهندسان منتقل کند.
رتبه ايران در بهبود فضاي كسب و كار 124 در بين 190 كشور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: تراز تجاري هفت ماه امسال را نزديك به 52 ميليارد دلار برشمرد كه در همسنجي با پارسال 6.2 درصد رشد داشته است. تاسيس مجمع فعالان صنعت گردشگريدعوت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و در محل گروه مالي گردشگري برگزار شد و فرصتي بود تا در اجتماع صاحبان بنگاه‌هاي گردشگري و فعالان اقتصادي اين بخش، در باب مقدمات تاسيس مجمع فعالان صنعت گتضاد سود تسهيلات بانكي با توليد رقابتيرئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: توليد رقابتي به منظور صادرات هدفي عالي است، اما در شرايطي كه هزينه هاي مالي بيش از 20 درصد قيمت كالاها را تشكيل مي دهند ديگر نمي توان با ساير رقباي جهاني كه هزينه هاي ماليشان حداكثر دو تا سه درصد است رقابت كرد. اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماند رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شيراز با بيان اينكه سازوكاري براي اينكه كشور به سمت اقتصاد متكي به بخش خصوصي سوق يابد، تعريف نشده گفت: به اين ترتيب اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد ماند. بايدها و نبايدهاي كاهش نرخ سود بانكيساختمان ، بازرگاني و خدمات روانه بانكها خواهند شد و ضمن پيدايش بازار سياه براي تسهيلات بانكي، بانكها مواجه با كمبود منابع براي تأمين و اجابت خواست مشتريان اعتباري خواهند گرديد. داغ شدن بازار تسهيلات بنادیده گیری صنعت توريسم در خوزستان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز مي‌گويد: «نشان دادن اهميت صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي كشورها مهم است. اما متأسفانه در ايران، به‌طور عام و استان خوزستان به‌طور خاص نتوانسته‌اندبانك مركزي قدرت نداردرئيس اتاق بازرگاني ايران گفت:مشكل نبود قدرت بانك مركزي بر سيستم بانك‌هاست و در نرخ سود تسهيلات بانك‌ها نرخ مصوب بانك مركزي را رعايت نمي‌كنند. فرانسوي ها به دنبال حضور و سرمايه گذاري در ايران رئيس مركز توسعه بازرگاني ايران و فرانسه در پاريس گفت: فرانسوي ها با ميل و رغبت به دنبال حضور و سرمايه گذاري در ايران هستند و امروز ايران در مقامي قرار دارد كه مي تواند از بين پيشنهادها، بهترين ها را برگزيند. حركت به سمت شاخص‌هاي توسعهامروز بخش بازرگاني در اين وزارتخانه آن‌چه را كه به عنوان عمليات تخصصي در سال‌هاي قبل در وزارت بازرگاني انجام مي‌شده، نمي‌شود. به نظر مي‌رسد صادرات در حوزه عمليات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد حمايت جداصناف خود را با موج تكنولوژي همراه كنند معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: نبايد از دايره تكنولوژي فرار كنيم و اصناف بايد خود را با موج تكنولوژي همراه كنند.ضرورت استمرار تدبير در تصميمات اقتصادييانيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بر ضرورت استمرار تدبير در تصميمات اقتصادي دولت تاكيد شد.نمادهاي خاموش بانك‌ها در بازار سرمايهرئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد به دليل شرايط ركود در بازار سرمايه بخش زيادي از بانك‌ها كه نهادهاي فعال در اقتصاد هستند نمادهاي شان در بورس متوقف شده است. كابينه پيرمردها توان تصميم شجاعانه نداردرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: سن بالاي كابينه يكي از ايرادات وارده به دولت است كه شايد به همين علت نمي تواند در مواقع لزوم تصميمات سريع و شجاعانه بگيرد. ورود هر گردشگر حدود 1200 دلار درآمد ارزي برای كشور مدير كل دفتر آمار هاي فرهنگي،بازرگاني و خدمات مركز آمار ايران با بيان اينكه ، با ورود هر گردشگر حدود 1200 دلار درآمد ارزي نصيب كشور مي شود، گفت: اين رقم معادل فروش 30 بشكه نفت است . قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داديمرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اعمال تحريم هاي اقتصادي و ساير عوامل افزايش دهنده قيمت تمام شده كالاها در سال هاي گذشته سبب شده است تا هنوز ظرفيت لازم را براي حضور در بازارهاي رقابتي جهاني نداشته باشيم.