ايمني | پیام ساختمان

ايمني

وظیفه شهرداری فقط تذکرات ایمنی است قط تذکرات ايمني است و دادستاني و شوراي امنيت بايد حکم ناايمن بودن پلاسکو را صادر مي‌کردند. حسين مقصودي با تاکيد بر اينکه امروز زمان نيش و کنايه زدن هاي سياسي نيست و هرشخص که تجربه و هنري دارد بايد به علت اصلی حادثه ساختمان پلاسکونامه‌هاي ايمني خيلي رعايت نشده است. عضو سازمان نظام‌مهندسي استان تهران اظهار داشت: همان‌گونه که سخنگوي آتش‌نشاني و شهرداري تهران هم اعلام کرده‌اند، بارها تذکرات لازم از سوي مراجع ذيصلاح به مالکارعايت ايمني كار در كارگاه‌ها الزامي شدطي دوره‌هاي آموزشي ايمني براي تامين بهداشت محيط كار براي تمام كارگاه‌ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي شد.ایرانی ها معادل بودجه عمرانی، هزینه ایمنی می پردازندی در حوزه ايمني و هزينه يابي حوادث ببینند. گفتنی است، این نشست با محور ارائه گزارش اقدامات انجام شده دبیرخانه دائمی کمیته کاهش حوادث ساختمانی و گزارش عملکرد استان‌ های عضو این کمیته در سال 1394بیش از 30 سازمان مسئول مدیریت ایمنی در کشوری و خدمات ايمني شهرداری فعالیت دارند و حدود 19 هزار نیروی حرفه‌ای آتش‌نشان و 13 هزار داوطلب در 1700 ایستگاه آتش‌نشانی در شهرهای کشور در حال فعالیت هستند. وی ادامه داد: سالیانه قریب به 112 هزار آتششهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخت و افزايش ايمني ساخت‌وسازها د‌‌ومين بحثي است كه مورد‌‌ توجه قرار گرفته است. براساس ضابطه افزايش ايمني سازه‌هاي بلند‌‌ نيز نظر كارشناسي شورا بر اين است كه تاكنون هيچ پژوهش و اقد‌‌ام موثري ازسوي شهرد‌وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ي، افزايش ايمني و ارتقاء كيفيت زندگي در بافت‌هاي فرسوده، اعطاي سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت نوسازي در بافت فرسوده در سه سقف ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليون ريالي در مناطق مختلف شهري و تا پايان برنامه حوادث برق‌گرفتگي بيش از تصادفايت مسائل ايمني در برق ساختمان از اهميت برخوردار است كه در اين نوشتار تعدادي از اين روش‌ها را معرفي مي‌كنيم.اول‌ازهمه استانداردنزديك به 17 سال است كه از تدوين استاندارد الكترونيكي ساختمان‌ها مي‌گذ ارتینگ،جان پناه مردمعايت اصول ايمني در هنگام مصرف و كار مي‌دانند به گونه‌اي كه برق گرفتگي يكي از عمده‌ترين دلايل مرگ در محيط‌هاي كارگري است‌. تأسيسات و تجهيزات فرسوده و قديمي در بسياري از محيط‌هاي كاري و بي‌اعتنايي كاررعايت مقررات ملي ساختمان با هدف بهبود كيفيت ساخت و سازعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه را بر عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد. ايمن‌سازي گاز شهري در برابر زلزله؛ از حرف تا عملايمني مبحثي است كه زيرشاخه‌هاي فراواني دارد‌، از بحث ايمني در حين كار گرفته تا ايمني در هنگام بهره برداري‌، از ايمني در شهر و ساختمان گرفته تا ايمني زيرساخت‌هاي شهري و سازه‌ها و غيرسازه‌ها در خيابانحادثه بر اثر تخريب غيراصوليي و خدمات ايمني شهرداري تهران از ريزش آوار ساختمان سه‌طبقه و محبوس شدن دو نفر در آن خبر داد. جواد ملكي در اين رابطه گفت: به محض این که ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران از آوار ساختمان سه‌طبقه در خیابهمايش "جايزه ايمني" برگزار شدنخستين همايش جايزه ايمني ديروز 9 اسفند 1393در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـانسؤال رفتن ايمني شهر از پيامدهاي فروش تراکم بي‌ضابطه در شهر است. ازآنجاکه تهران بر روي کمربند زلزله قرارگرفته، اضافه تراکم به‌تنهايي تهديدي براي ايمني در شهر محسوب مي‌شود، درعين‌حال همچنان شاهد اعمالدسترسی آتش نشانان به ساختمان های بلند مرتبهلي بر روي ايمني و پيشگيري حريق در آنها متمركز بوده است. در سال‌هاي اخير خوشبختانه استانداردهايي براي ساختمان‌هاي بلندمرتبه وضع‌شده و پوشش‌هاي ضد حريق در صنعت ساختمان نيز اهميت يافته است. بهرامي
مرگ روزانه ۵ كارگر ساختماني در كشورعدم رعايت ايمني كار در سراسر كشور جان خود را از دست مي دهند. وي در بيان دليل بروز اين اتفاق گفت: عدم آموزش به كارگران ساختماني و عدم نظارت دستگاه هاي نظارتي مهمترين دليل بروز مشكل در حوادث ناشي از انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌ها از وضعيت ايمني واحدهاي صنعتي، افزود: اين قرارداد اقدام بسيار شايسته‌اي است و بايد مورد به مورد در بنگاه‌ها اجرايي و مورد پايش قرار گيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه پروژه «بازچرخانيگران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار داردكسري نكات ايمني را در نظر بگيرند و پس از اين اقدامات بايد گزارشي كامل به وزارت راه و شهرسازي و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ارائه دهند و تا ما اين گزارش‌ها را به هيأت دولت گزارش دهيم. وي از مقاهيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر ملكي از شهرداري نگرفته‌اندبه خدماتي ايمني و آتش‌نشاني شهرداري تهران در مردادماه جاري اشاره كرد و گفت: امسال در خصوص واكنش اضطراري و راهبردهاي عملياتي سازمان آتش‌نشاني مصوبه‌اي را به تصويب رسانديم. رئيس شوراي اسلامي شهر تهراتوقف ساخت و ساز در باغ الهيه منظور حفظ ايمني، ديوار اين باغ در حال ساخت است و از درختان آن حفاظت مي‌شود ۴۹۰۰ ساختمان پرخطر در تهرانراي احصاي ايمني ساختمان‌هاي پرخطر تشكيل شد، افزود: بر اين اساس ساختمان‌هاي پر خطر شهر تهران اولويت‌بندي شدند و مالكاني كه ساختمان‌شان در اولويت اول قرار دارند موظف هستند ظرف مهلت مقرر اعطا شده از سوي ارايه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو به هيات وزيرانهت ارتقاي ايمني ساختمان‌ها، تاب‌آوري شهرها، ملاحظات و الزامات زيست محيطي و پتانسيل هاي بالقوه آلايندگي، خصوصا ضوابط ساختمان‌هاي بلندمربته (۶ طبقه به بالا) و همچنين ساز و كارهاي پيشنهادي لازم براي تحققتنها به صرف عدم ايمني نمي توان مانع از فعاليت واحدهاي تجاري شدمعاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: تنها به دليل عدم رعايت مسائل ايمني نمي توان از فعاليت واحدهاي تجاري جلوگيري كرد. فرسودگي 30 درصد مدارسعمربالاي ساختمان، عدم رعايت نكات فني و ايمني از جمله دلايل بروز حادثه پلاسكو عنوان شده است و اين در حاليست كه به گفته مسئولان 30 درصد مدارس كشور داراي بافت فرسوده هستند.بي‌اطلاعي شهرداري از نحوه اطفا حريق در ساختمان‌هاي بلندمرتبهاردسازي و ايمني ساختمان‌هاي بلند مرتبه به صورت خاص و ساير ساختمان‌هاي شهر تهران توسط شهرداري و آتش‌نشاني تاكيد شد. رئيس كميته حمل و نقل شوراي شهر اظهار كرد: متاسفانه هيچ يك از اين موارد منجر به گزاپيگيري لايحه حمايت از ميراث‌بانان در دستور كاروص ارتقاي ايمني و حفاظت اماكن با سازمان ميراث فرهنگي تعاملاتي صورت گرفته و بخش زيادي از اماكن مجهز به تجهيزات الكترونيك حفاظتي هستند. فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ا600 هزار واحد از برنامه ساخت مسكن عقب هستيمايت موارد ايمني در ساخت ساختمان ها گفت: زيرساخت‌هاي شهري بايد با اصول فني منطبق باشد و همچنين بارگذاري شهري متناسب با امكانات صورت گيرد. وي تاكيد كرد: معتقدم بايد به شهر به عنوان يك موجود زنده نگاهشهردار تهران دفاعي از عملكرد خود نداشتايت موارد ايمني در ساختمان پلاسكو گفت: مالك ساختمان، بنياد مستضعفان است اما سرقفلي اين بنا به كسبه واگذار شده است و از بين كسبه اين ساختمان يك هيات مديره تشكيل شده است كه گفته مي‌شود تذكرات شهرداري بهآخرين وضعيت رسيدگي به پرونده حادثه قطار سمنان-مشهدراهكارهاي ايمني حمل و نقل ريلي بيش از گذشته در دستور كارقرار گرفته و با تامين منابع مالي اجرايي شود.افزايش وام ۱۰ ميليوني مسكن به معناي افزايش قيمت ساخت نيست معماري و ايمني مشكل دارد. وي در ادامه افزود: پرديس را با پيشرفت حدود 35 درصد تحويل گرفتيم كه بعد از سه سال به پيشرفت بيش از 80 درصد رسيده است. نريمان همچنين گفت: تاخير در دريافت سند 5 برگي موضو