هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

دستگاه تصفيه آب

گروه تأسیسات: دستگاه تصفیه آب شهري، دستگاهي  است كه میتواند ذرات ميکروسکوپي، آبهای زير زميني و کلردار بودن با جرم و املاحي كه در طول مسير لوله انتقال همراه آب ميشوند را تصفيه كند و از آلودگي بپيرايد. به تازگي مصرفکنندگان به اين دستگاه روي خوشي نشان داده و شاهد استفاده بیشازپیش آن، در میان خانوادههاي ايراني هستيم، براي بررسي بیشتر خصوصیات اين دستگاه، و در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان تحت عنوان "كالاي برتر"، با چند تن از توليدكنندگان دستگاه تصفيه آب به گفتگو پرداختيم. لازم به ذکر است مطالب عنوانشده، اظهارات فعالان توليد و توزيع اين محصول بوده و نظر نشریه پيام ساختمان نيست؛ ضمن اینکه از اظهارنظر مخاطبان و منتقدان استقبال خواهیم كرد.

مراحل تصفيه آب

مرتضي سيفي، از گروه توليد و بازرگاني معصومي عملكرد دستگاه تصفيه آب را چنين شرح ميدهد: مرحله اول فیلتر الیافی است این فیلتر از جنس پلیپروپیلن  خالص فشرده با پوسته شفاف، برای حذف گلولای، شن و ماسه و سایر آلودگیهای معلق است؛ گام دوم، فیلتر کربن پودری است کربن بهکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت حذف کلر و بیشتر مواد شیمیایی آلی موجود در حشرهکشها و آفتکشها  و همچنين رنگ، طعم و بوی آب است؛ مرحله سوم, فیلتر کربن بلاک است، کربن بهکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید برای تکمیل عملکرد مرحله دوم است. ساختار خلل و فرج این فیلتر برای حذف بالاترین میزان کلر و مواد سمی در نظر گرفتهشده است.

وي ادامه داد: مرحله چهارم فيلتر  ممبرین است عملکرد غشای ممبرین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد يك هزارم میکرون، از جمله مواد غیر آلی حلشده، مواد آلی حلشده، آلایندههای میکروبیولوژیکی است. این فیلتر، بهراستی فیلتر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی است. فیلتر اسمز معکوس، از چندين لايه غشاي نيمه تراوا كه به دور يك لوله مركزي پيچيده شده اند تشکیلشده است .

سيفي در ادامه گفت: مرحله پنجم فیلتر کربن خطی است كه کربن این فیلتر از جنس پوسته نارگیل جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب است و مرحله آخر فیلتر بیوسرامیک مواد معدنی زرد،  جهت تنظیم pH و بهبود طعم و مزه آب است.

فواید نوشيدن آب تصفیهشده 

سيفي درباره مزيتهاي آب تصفيه شده گفت: اين دستگاهها اجازه خروج هيچ نوع ميكروب و يا ويروسي را نميدهند و كليه مواد محلول و معلق را حتي تا يك هزارم ميكرون جذب ميكنند. در بعضي از نقاط كشور،كيفيت آب نامناسب بوده و آب از سختي و يا شوري بيشتري برخوردار است كه با اين دستگاهها هرگونه بو، طعم و مزه نامناسب حذف نموده، و از بيماريهايي كه از اين طريق منتقل ميشود، جلوگيري میکند. جلوگيري از بيماريهاي پوستي و خطر بروز سرطان و بيماريهاي كبد، متابوليسم بهتر بدن و دفع بهتر سموم، جلوگيري از بيماريهاي كليوي، کمک به حفظ سلامت عضلات و مفاصل بدن، کاهش بروز ناراحتیهای قلبی و عروقی، کاهش وزن و تناسباندام با نوشیدن مقادیر کافی آب از ديگر مزاياي اين دستگاهها است.

تفاوت بر حسب مناطق جغرافيايي

صابر گودرزي، مديرفني شركت دلفين درباره اين دستگاهها گفت: دستگاه تصفيه بر حسب آبهاي مناطق، متفاوت هستند. مثلاً درجاهایی كه سختي آب بالاتر است از فيلترهايي استفاده كنيم تا سختي را پايين بياوريم يا آب قسمتهايي ممكن است ذرات معلق داشته باشد ما از فيلترهايي استفاده ميكنيم كه تنها ذرات معلق را بگيرد، مانند الياف "پليپلروپيلن" چنين خصوصيتي را دارند. از كربن اكتيو هم براي اين منظور استفاده ميكنيم.

وي افزود: در مناطق جنوبي كشور كه آب شوري دارد از فيلترهاي ممبران (Membrane) استفاده ميكنيم كه به روش اسمز معكوس آب را تصفيه ميكند و ميتواند شوري آب و سختي آب را پايين بياورد.

گودرزي ادامه داد: املاح داخل آب دو دسته هستند: املاح معلق و املاح محلول؛ املاح محلول آنهايي هستند كه در داخل آبدیده نميشوند، املاح معلق خيلي راحتتر گرفته ميشود و با يك فيلتر ساده ميتوان جلوي آن را گرفت.

وي افزود: آبهاي سبكتر و قلياييتر براي سلامتي بدن بهتر است. امروز با فيلترهايي كه به بازار آمده است PH آب را به سمت قليايي مي آورد. 

مكانيسم

گودرزي گفت: مكانيسم همه دستگاههاي تصفيهكننده آب مشابه است يعني چيزهايي از آب را ميگيرند. در مسير آب فيلترهاي مختلف گذاشته ميشود كه روزنههايي در آن تعبیهشده و هرکدام از اين فيلترها يك چيزي از آب را ميتواند بگيرد. معمولاً در مراحل اول تصفيه آب فيلترهاي درشتتري را ميگذريم تا ذرات درشتتر را بگيرند و به مرور كه جلوتر ميآيد فيلترهاي ديگري نيز افزوده ميشود تا هر كدام از آنها چيزي از آب را جذب كنند تا در نهايت به فيلترهاي ريزي مثل ممبران برسيم كه هر ذره بزرگتر از یکهزارم ميكرون را جذب ميكند.

وي افزود: غشاي بسياري از قارچها و پلانكتونها بيشتر از يك ميكرون است و بهتبع اينها اگر داخل آب باشند با فيلتر ممبران گرفته ميشوند. حتي اگر آب چاه را مستقيم وارد دستگاه بكنيد در آن سمت آب شيرين قابل استفاده خواهيد داشت.

تصفيه آب بهداشتي

وي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت جداسازي آب شرب از بهداشتي بازهم كارايي خواهد داشت و ميتواند آب بهداشتي جاري در شبكه لولهها را به آب شرب تبديل كند پاسخ داد: اين دستگاه كاملاً اين قابليت را دارد كه هر نوع  آبي كه در داخل لوله باشد و يا آبي كه از چاه آمده است را تصفيه كند و در اختيار مصرفكننده قرار دهد.

وي ادامه داد: روشهاي مختلفي براي استريليزه كردن آبداریم. دستگاههايي داريم كه لامپ ماوراي بنفش (UV) دارد و ميتواند آب را از هر نوع ميكروبي گندزدايي كند. نانوسيلور(Silver Nano)  روي كربناكتيو كه شركت ما آن را انجام داده است و ميتواند 630 نوع ميكروب را از بين ببرد و از اين طريق هر نوع ميكروب و ويروسي داخل آب باشد به محض برخورد به مولكولهاي اين فيلتر تمام ويروسها و باكتريهايش از بين ميرود.

استفاده از آب در محل تصفيه

گودرزي استفاده از دستگاه تصفيه آب را بسيار مفيد دانست و گفت: گرچه در تصفيهخانهها آب تصفيه ميشود اما ازآنجاکه شبكه آب قديمي است و از زيرخيابانها رد شده است، فشار ريشه درختان بر لولهها باعث ميشود دوباره آلودگي وارد جريان شود و شن و مانند آن به لوله نفوذ ميكند. لولهكشي خود ساختمانها هم قديمي است و تماماً زنگزده است و چيزهايي كه داخل لوله بوده به آب افزوده ميشود. افزون بر اين الآن آب سطحي و آبهاي سد، پاسخگوی شهري مانند تهران نيست و مجبوريم از آبهاي زيرزميني استفاده كنيم. خانههاي مردم از قديم چاه داشتهاند و فاضلاب نفوذ پيدا كرده است به آبهاي زيرزميني، دليل اينكه نيترات و نيتريت در آب زياد شده است همين است؛ ما مشكل ميكروبي نداريم، چون آب تصفيه ميشود اما مشكل نيترات و نيتريت داريم. اگر بتوانيم از دستگاه تصفيه استفاده كنيم، يكي از فيلترهايي كه ميتواند اين دو ماده را بگيرد كربن اكتيو است. براي همين بهتر است آب در همانجایی كه تصفيه مي شود مصرف شود.

نظارت روي واردات

گودرزي گفت: ايران در اين زمينه توانسته است پيشرفت كند و واردكنندگان توانستهاند دستگاههاي خوبي بياورند. از همين دستگاههايي كه در ايران استفاده ميشود در اروپا و آمريكا هم استفاده ميكنند. از نظر كيفيت آب خروجي، چه از نظر املاح معلق و چه از نظر محلولها، بهترين آب است. اداره بهداشت، سازمان استاندارد و گمرك نيز روي تمام كالاهای وارداتي، نظارت كامل دارند و قبل از ترخيص كاملاً بررسي ميكنند و اگر با آن تأييديه همخواني نداشته باشد به آن كالا اجازه ترخيص نميدهند.

قيمت

گودرزي در مورد قيمت گفت: بسته به مناطق مختلف جغرافيايي قيمتهاي ما فرق ميكند. قيمت دستگاههاي ما از 58 هزار تومان  شروع ميشود و تا 650 هزار تومان ميرسد كه يكسال گارانتي دارند و تمام خدمات پس از فروش هم انجام ميشود. مضاف بر اين هم نياز مصرف كننده و هم آب منطقه بسيار مهم است. در جايي از منطقه جنوبي دستگاهي را ميگيريد كه يك مرحلهاي است و فيلتر كربناكتيو دارد و نميتواند شوري آب را بگيرد؛ تنها رنگ و زنگ آب را جذب ميكند. خوب كار مفيدي اينجا انجام نشده، زیرا، در این منطقه نياز است از دستگاههايي استفاده شود كه به شيوه RO يا معكوس، آب را تصفيه كنند كه فيلتر ممبران دارد و ميتواند سختي آب را بگيرد.