موزاییک

گروه ساختوساز: موزاییک کف پوشی است متراکم و در حقیقت نوعی بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق لرزش به دست میآورد و از ماسه ، سیمان ، سنگ دانه و پودر سنگ ساخته میشود. موزاییک یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی  در کشور است که تقریباً در تمام ساختمانها وجود دارد و در کشورهای توسعهیافته نیز جایگاه خودش را حفظ کرده است با این تفاوت که در کشور ما طراحی خاصی بر روی موزاییکها صورت نمیگیرد و کماکان شکل ظاهری خودش را در طول سالیان متمادی حفظ کرده است . جالبتر اینکه کمترین مقالات و کتابی در مورد موزاییک ارائه شده است. پیام ساختمان در ادامه سلسله گزارشهای خود تحت عنوان کالای برتر، در این شماره به سراغ تولیدکنندگان و مجریان بازار موزاییک رفته تا اطلاعاتی در خصوص این محصول ساختمانی برای مخاطبان تهیه کند. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبه شوندگان الزاماً نظر نشریه نیست و ما صرفاً انعکاس دهنده نظرات هستیم.

نکات اجرایی موزاییک

علی مسقطی، پیمانکار ساختمان نیز به طبقهبندی موزاییکها بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رویه اشاره نمود و انواع موزاییک را به شرح زیر تقسیم کرد:

۱) موزاییک سیمانی: موزاییکی که در سطح رویه فاقد سنگدانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرحهای ساده است.

 ۲) موزاییک سنگ دار: موزاییکی است که در سطح رویه آن از سنگهای تزئینی استفادهشده و به ۳ صورت شیاردار(طرح دار)، صاف و شسته ساخته میشود و بر حسب اندازه و قطر دانههای سنگی قابلمشاهده به ۵ دسته تقسیم میشوند

۳) موزاییک شیاردار: موزاییکی است که سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوان فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده میشود

 ۴) موزاییک شسته : موزاییکی است که در سطح آن دانههای شن به صورت برجسته نمایان است.

 ۵) موزاییک پلاکی: موزاییکی است که در سطح رویه آن مصالح ساختمانی سخت و صیقل پذیر وجود دارد و اندازه این سنگها بر حسب ابعاد موزاییک متفاوت است و به صورت صاف ساخته میشود.

وی در ادامه به برخی نکات اجرایی موزاییکها اشاره کرد و گفت: چنانچه ماسه ملات موزاییک فرش ، شسته و از نوع درشت دانه باشد به علت زبری بین ملات و موزاییک پیوند به وجود نمیآید و به مرور زمان بر اثر رفتوآمد و جابهجایی وسایل و غیره موزاییک نیز لق میشود. بنابراین باید از ماسه ریزدانه سیلت دار استفاده کرد تا سبب چسبندگی هر چه بیشتر ملات و موزاییک شود. مسقطی در خصوص چگونگی مرمت موزاییکهای لق شده نیز گفت: موزاییکهایی که لق شدهاند را با لبه کاردک یا کمچه از جای در آورده و سطح ملات زبره را گردگیری و مرطوب میکنیم. سپس موزاییک را از ملاتهای قدیمی پاککرده و آن را زنجاب میکنیم.بعد دوغاب اصلی ساختهشده را روی ملات سابق زبره که سخت شده میریزیم و موزاییک را در جای قبلی خود قرار میدهیم و سطح موزاییک را با مشت و تخماق میکوبیم و عمل دوغاب ریزی را بلافاصله در موزاییکهای لق شده انجام میدهیم. در نهایت هم با پودر سنگ سطح دوغاب اضافی را خشک و جمع میکنیم.

وی گفت: اگر دو سر موزاییک را به اندازه نیم سانتیمتر بتراشیم ملات دوغاب بین آنها بهتر قرار گرفته و چسبندگی بیشتری به وجود میآید. همچنین برای خود گیری بهتر موزاییک سطح آن را تا ۴۸ ساعت با پارچه و گونی نمدار مرطوب نگه میدارند؛ چنانچه چسب کاشی در دسترس باشد پس از غبارگیری موزاییک بهتر است به جای دوغاب از چسب استفاده شود. اگر لقی موزاییک به تعداد فراوان یا در کل سطح باشد به تعمیر کلی میپردازیم.

مسقطی خاطرنشان کرد: به علت باز بودن درزهای موزاییک و بیتوجهی در امر دوغاب آب باران زیر کف پوش نفوذ میکند و یخ میزند. در نتیجه ازدیاد حجم به وجود میآید و موزاییک از جای خود بلند میشود. در این موارد برای دوغاب ریزی درزها را بیشتر از ۵ میلیمتر باز نموده و دوغاب ماسه بادی یا خاک سنگ و سیمان با عیار کافی تهیه میکنیم و سپس سطوح موزاییک را- طوری که دوباره درزها خالی نشود- تمیز میکنیم.

قیمت موزاییک

بهروز جعفری، مدیر فروش شرکت نوآوران به پیام ساختمان گفت: ما تولیدکننده انواع موزاییک در ابعاد 30*30 و 40*40 هستیم.  وی با اشاره به اینکه موزاییک انواع مختلفی دارد،  در مورد قیمت انواع موزاییک به پیام ساختمان گفت: موزاییک گرانیتی سنگ سبز و مشکی با ابعاد 40*40 هر  مترمربع آن 72 هزار ریال و با ابعاد 30*30 هر مترمربع آن 57 هزار ریال ، موزاییک طوسی سنگ اراکی با ابعاد 30*30 هر مترمربع 46 هزار ریال،  موزاییک گرانیتی طرح سنگ زیتونی 3 با ابعاد 40*40 هر مترمربع 77 هزار ریال، موزاییک گرانیتی طرح سنگ لیمویی 3 با ابعاد 40*40 هر مترمربع 80 هزار ریال، موزاییک لاشهای نامنظم زمینه دودی با ابعاد 40*40 هر مترمربع 100 هزار ریال و موزاییک لاشهای نامنظم زمینه قرمز با ابعاد 40*40 هر مترمربع 102 هزار ریال به فروش میرسد.

جعفری همچنین به قیمت برخی موزاییکهای مخصوص حیاط هم اشاره کرد و گفت: موزاییک حیاطی پرچمی سنگ آجیلی با ابعاد 30*30 هر مترمربع 60 هزار ریال، موزاییک حیاطی دایرهای زمینه سنگ قرمز و مشکی با  ابعاد 40*40 هر مترمربع 75 هزار ریال و ابعاد 30*30 هر مترمربع 58 هزار ریال، موزاییک حیاطی طرح تی زمینه سنگ سبز و مشکی با ابعاد 30*30 هر مترمربع 58 هزار ریال، موزاییک حیاطی طرح تی زمینه سنگ قرمز و مشکی با ابعاد 30*30 هر مترمربع 58 هزار ریال، موزاییک حیاطی شش گوش با ابعاد 30*30 هر مترمربع 180 هزار ریال، موزاییک حیاطی گل بیدی سنگ قرمز و مشکی با ابعاد 40*40 هر مترمربع 75 هزار ریال و با ابعاد 30*30 هر مترمربع 58 هزار ریال، موزاییک حیاطی طرح پلنگی سنگ قرمز و مشکی با ابعاد 40*40 هر مترمربع 75 هزار ریال و با ابعاد 30*30 هر مترمربع 58 هزار ریال عرضه می شود.

وی در ادامه به فاکتورهای کیفی موزاییک خوب هم اشاره کرد و گفت: یک موزاییک خوب باید دارای مقاومت کافی در برابر فشار و یخ زدگی باشد. علاوه بر این میزان سیمان مصرفی آن هم حائز اهمیت است. نکته دیگر هم اینکه موزاییکها پس از تولید باید 28 روز در کارخانه جهت به دست آوردن مقاومت لازم نگهداری شده و سپس به بازار عرضه شوند.