رابیتس

گروه ساختوساز: رابیتس ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورقهای گالوانیزه گرم تشکیلشده و با استفاده از مفتولهای گالوانیزه آرماتوربندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل میشود. این محصول از کشش عرضی و پرس ورقهای گالوانیزه تولید میشود و بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده میگردد. کاربرد رابیتس در سقفهای کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوشاندن تیرآهن و آرماتور، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترکهای ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون و ... میباشد. استفاده از شبکه رابیتس در جهت پیوستگی کامل سطوح دیوارها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تأسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاریهای مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا میشود. شبکه مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترکخوردگی و انفصال در کار جلوگیری خواهد کرد.

 در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان با عنوان« کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است» این بار بازار «رابیتس» را مورد بررسی قرار دادهایم. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبه شوندگان الزاماً همسو با نظر مدیران نشریه نیست و ما صرفاً جهت اطلاع مخاطبان، نظرات را انعکاس میدهیم.

اطلاعات کلی از رابیتس

علی آزادی، پیمانکار ساختمان گفت: رابیتس که در ابعاد  ۶۰ *۲۴۰ سانتیمتر تولید و عرضه میشود مساحتی در حدود 44/1متر را پوشش میدهد که با در نظر گرفتن تلورانس این مقدار معمولاً 4/1 متر را پوشش میدهد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد رابیتس مورد نیاز به دست میآید. وی افزود: رابیتس به دو صورت تقسیمبندی میشود:

1- بر اساس ستون: یک برگ رابیتس از تعداد معینی ستون تشکیل میشود که بر همین اساس نامگذاری میشود.

2- بر اساس وزن: هر برگ رابیتس بسته به ضخامت ورقی که برای ساخت آن استفاده میشود، وزن مخصوص به خود را دارد.

وی تصریح کرد: تعداد ستونهای محور طولی رابیتس ۹ ، ۱۱ و ۱۳ستون میباشد که رابیتس ۹ ستون سبک به وزن ۶۵۰ گرم، رابیتس ۹ ستون نیمه سنگین به وزن ۷۸۰ گرم، رابیتس ۹ ستون سنگین به وزن ۸۷۰ گرم، رابیتس ۹ ستون فوق سنگین به وزن۹۰۰ گرم، رابیتس ۱۱ ستون سبک به وزن ۸۳۰ گرم و رابیتس ۱۱ ستون نیمه سنگین به وزن ۸۶۰ گرم و رابیتس ۱۳ستون سبک به وزن ۸۶۰ گرم، رابیتس ۱۳ستون نیمه سنگین به وزن ۹۳۰ گرم، رابیتس ۱۳ستون سنگین به وزن ۱۰۰۰ گرم و رابیتس ۱۳ستون فوق سنگین به وزن ۱۰۸۰ گرم میباشد. البته در کشورهای توسعهیافته تعداد ستونها به 17 هم میرسد اما در کشور ما تا 13 ستون مورد استفاده قرار میگیرد.

رابیتس 13 بخرید

شعبانی، مدیرعامل شرکت رابیتس و کناف شعبانی نیز در گفتگو با پیام ساختمان به برخی نکات مهم اشاره کرد و گفت: رابیتس از طرف کارفرما خریداری میشود و ما اجرا میکنیم. قیمت اجرای رابیتس متفاوت بوده و  از حدود 7 هزار تومان شروع میشود. اگر متراژ کار زیاد باشد، به صورت متری برای مجری محاسبه میشود و اگر کار کم باشد، مبنای قیمتها متفاوت است.

وی با بیان اینکه رابیتس ها با سیمهای مفتولی مخصوص به همدیگر وصل میشوند، افزود: معمولا رابیتسهای 13 ستون از وزن بیشتری برخوردارند و کیفیت بهتری نسبت به سایرین دارند. ضمن اینکه ملات کمتری هم نیاز دارند. اما به هر حال قیمتشان از 11  و 9 ستون بیشتر است.

استفاده از رابیتس سنگین برای نما

پرویز عظیمی، از شرکت رابیتس مسعود نیز به خبرنگار ما گفت: مبنای قیمتها بر مبنای ورق خریداریشده میباشد. قیمت ورق هرروز با توجه به قیمت دلار متغیر است چرا که ورق مورد نیاز از خارج وارد میشود. به طور مثال ورقهای مورد استفاده در شرکت ما از هند وارد میشود.

وی با بیان اینکه کار اجرایی نمیکنیم و فقط تولیدکننده هستیم، افزود: ورقهای ما در سایز 60*40/2 تولید میشود و از این نظر تفاوتی بین ورقها نیست و تفاوت کاربرد ورقها به تعداد ستونها و وزن آن برمیگردد. علاوه بر این هر اندازه وزن بیشتر باشد، قیمتها بیشتر است. ممکن است یک ورق از نظر ضخامت و وزن کیفیت بالایی داشته باشد اما تعداد ستونهای آن، با خواسته مجری یا مالک همخوانی نداشته باشد.

عظیمی خاطرنشان کرد: معمولاً برای نمای ساختمان از 13ستونی سنگینتر استفاده میکنند اما در سقفهای کاذب وزن رابیتس اهمیت چندانی ندارد و حتی کار را برای مجری سختتر میکند. استفاده از رابیتس با وزن زیاد به این دلیل در نما مهم است که وزن سنگ را باید تحمل کند.

تصحیح یک تصور غلط

روحالله فهیمی، مدیرعامل شرکت دژ گستر نیز به پیام ساختمان گفت:بیشتر ورقهایی که برای ساخت رابیتس مورد استفاده قرار میگیرد، وارداتی است و از کشورهایی مانند چین، امارات و هند وارد میشود.

وی افزود: به دلیل اینکه ورقهای داخلی تلورانس بالایی دارد، از کیفیت کار کم میشود اما ورقهای چینی این مشکل را ندارند. ضمن اینکه ورقهای اکراینی از کیفیت خوبی برخوردار است اما در بازار کمیاب است.محصولات هند هم از کیفیت خوبی برخوردار است اما اغلب بازار ورق در دستچین است.

فهیمی در مورد قیمت رابیتس هم گفت: قیمت رابیتس بستگی به اوزان مختلف دارد. تعداد ستونها تعیینکننده قیمت نیست چرا که ممکن است به طور مثال وزن 9 ستون فوق سنگین بالاتر از ورق 11 سبک باشد. بنابراین ضخامت ورق تعیین کننده است. اما تصور غلطی که بین مردم باب شده این است که 13 ستون از 9 ستون بهتر است.

 وی با بیان اینکه تنوع در ستونها به دلیل تعدد موارد کاربرد آنهاست و ربطی به قیمت ندارد، گفت: برخی جاها مانند سقف کاذب که انعطاف بیشتری از ورق انتظار داریم، ورقهای نازکتر استفاده میکنیم؛ بنابراین 9 ستون نازک مناسب است و در برخی جاها مانند گچکاری سقف، 13 ستون سنگین استفاده میشود.