هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

پيچ و مهره برتر از جوشکاري

گروه ساخت و ساز: اتصالات يکي از مهمترين نکاتي است که بايد در ساختمانهاي فولادي مورد توجه قرار گيرد چرا که تجربه ثابت کردهاست، در هنگام زلزله، فقدان اتصالات استاندارد ميتواند باعث تخريب تمام سازه شود. در اين مطلب ميخواهيم به بررسي دو نوع اتصال در سازهها يعني جوشکاري و پيچ و مهره بپردازيم. ممنوعيت جوشكاري در سرما يعقوب ظروفچيان، مبتکر دیوارهای سبک SLP و عضو هيئت مديره شرکت «سبک سازان ايمن نصف جهان»، در اين باره گفت: ساختمانهاي معمولي که با جوشکاري سنتي اتصالات آنها انجام ميشود، مهندس محاسب مقدار آهن مصرفي را مشخص ميکند و وقتي آهن آلات لازم را براي آغاز کار به ساختمان ميآورند، به دليل شرايط آب و هوايي مختلف جوشکاري استانداردي را شاهد نيستيم. زيرا دماي هوا اگر از 5 درجه بالاي صفر پايينتر باشد، جوشکاري با مشکل مواجه خواهد شد و بايد براي رفع اين مشکل دماي آهن مصرفي را بالا برد که البته ميتوان گفت، اين کار امکانپذير نيست. بنابراين نميتوان در هر هوايي کار جوشکاري را انجام داد چرا که حرارت جوش و آهن به دليل اختلاف دما باعث پديد آمدن حفرههاي ريز در سطح جوشکاري شده ميشود. سطح آهن براي جوشكاري تميز شود وي افزود: يکي ديگر از مهمترين عوامل ديگري که جوشکاري را با مشکل مواجه ميکند، چرب شدن آهن در اثر دوده مونوکسيد کربن است و متاسفانه شاهد هستيم که بدون تميز کردن سطح آهن، عمل جوشکاري را انجام ميدهند. مشكل مهندس ناظر براي بررسي جوش ظروفچيان ادامه داد: چنانچه سرعت باد بين 1 تا7 کيلومتر در ساعت باشد، جوشکاري بلامانع است اما وقتي سرعت باد بالا ميرود، پاشش صورت ميگيرد و جوشکاري در ارتفاع عمل درستي نيست. ما شاهد هستيم که بسياري از جوشکاريهاي صورت گرفته در باد و سرماي غير متعارف انجام ميشود. وي در ادامه با اشاره به نظارت مهندسان ناظر و مشکلات پيش روي آنان گفت: وقتي مهندس ناظر براي بررسي سازه فلزي از پروژه بازديد ميکند، آيا با مبلغ ناچيز حق نظارت، ميتواند در يک ساختمان 10 طبقه جوشهاي طبقات بالا را هم مورد بررسي قرار دهد؟! به طور قطع اين کار از عهده مهندس ناظر خارج است. ضمن اينکه ترکهاي بسيار ريزي در جوشکاري به وجود ميآيد که کمتر از يک ميکرون است و با چشم غير مسلح ديده نميشود و در زلزله فاجعه ساز ميشود. الكترودها بايد گرم باشند ظروفچيان اضافه کرد: يکي ديگر از عمدهترين مشکلات در جوشکاري نحوه استفاده از الکترودهاست. ما چندين نمونه الکترود داريم. جوشکار بايد بداند که از چه الکترودي استفاده نموده و مقدار ولتاژ برق را متناسب با الکترود تنظيم کند. بنابراين نميتوان با يک دستگاه و يک ولتاژ از هر سيم جوشي استفاده کرد. وي همچنين با اشاره به اينکه در ساخت و سازهاي ما از "آون" در جوشکاري استفاده نميشود، گفت: "آون" يک محفظه کوچک است که الکترودهاي گرم شده را در آن نگهداري ميکنند و رطوبت نسبي الکترود را ميگيرد اما متاسفانه ما حتي در جوشکاري برجها هم شاهد اين "آون ها" نيستيم. پيچ و مهره شناسنامه دارد ظروفچيان در رابطه با سازههاي پيچ و مهرهاي گفت: در سازههاي پيچ و مهرهاي اغلب جوشکاريها و برشها در سالن سرپوشيده انجام ميشود و در اين جوشکاريها از جوش زيرپودري يا از CO2 استفاده ميکنند. اين نوع جوشها چون پاشش ندارند و به صورت صنعتي ساخته شده و مورد کنترل و بازرسي قرار ميگيرند، از مشکلات کمتري برخوردارند چرا که اين سازهها داراي شناسنامه هستند و شرکت سازنده بايد تمام مسئوليتها را بر عهده بگيرد. علاوه بر اين پيچ و مهرههايي که بايد در حين کار نصب شود در کارخانه تهيه ميشود و همه چيز تحت کنترل صورت ميگيرد. 250 سال عمر سازههاي پيچ و مهرهاي عضو هيئت مديره شرکت سبک سازان ايمن گفت: سازههاي پيچ و مهرهاي به دليل اينکه فرايند ساخت آن کاملا صنعتي است ميتواند تا 250 سال عمر داشته باشد. علاوه بر اين چون جنس پيچ و مهرهها از يک نوع فولاد سخت است، در برابر زلزله از مقاومت بسيار بالايي برخوردار است. جمع كردن سازه با قابليت پيچ و مهره وي افزود: يکي ديگر از مزاياي ساختمانهاي با اسکلت پيچ و مهرهاي اين است که شما اگر شما بخواهيد مکان خانه و يا نقشه آن را تغيير دهيد، با باز کردن پيچ و مهرهها ميتوانيد از سازه نهايت استفاده را داشته باشيد اما در سازههايي که با جوشکاري به هم متصل شدهاند، بايد آهنها را برش دهيد و بدين ترتيب هم هزينه بيشتري بپردازيد و هم بخشي از آهن الات ساختمان را از بين ببريد. پيچ و مهره نيروي متخصص دارد ظروفچيان در پاسخ به اين سوال که چه اشکالي به هم صنفيهاي خودتان ميگيريد، گفت: هر ورقي براي توليد کنندگان سازههاي پيچ و مهرهاي مناسب نيست و توليد کنندگان بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. به طور کلي ميزان خطا در کارخانههاي صنعتي توليدکننده بسيار پايين است زيرا مسئول مشخص است، اين در حالي است که در جوشکاري سنتي نميتوان مقصر را پيدا کرد و هر کسي ميتواند با چند ماه کار کردن، جوشکار ساختمان شود. جوشكاري سنتي هم خوب است اگر… وي اضافه کرد: اگر جوشکاري سنتي ما به درستي اجرا شود بازهم ساختمانهاي ما با مشکل مواجه نخواهند شد اما مسئله اين است که به سختي ميتوان الزامات جوشکاري را در ساختمان پياده کرد. ضمن اينکه؛ جوشکاراني که حرفهاي ميشوند، کار را به کارگران تازه وارد ميسپارند و از جوشکاري فاصله ميگيرند، يا در صنايع ديگر از جمله نفت و گاز مشغول به کار ميشوند. جوشکاران غير حرفهاي هم در واقع به جاي جوشکاري، الکترود آب ميکنند. پيچ و مهره سر و صدا ندارد ظروفچيان خاطرنشان کرد: در ساختمانهاي سنتي براي جوشکاري از ديزل ژنراتورهايي استفاده ميکنند، که با گازوئيل کار ميکنند و اغلب سر و صداهاي زيادي دارند، ضمن اينکه با اين دستگاهها ميتوان همزمان با دو انبر جوشکاري کرد، در حالي که در کارگاه دهها انبر همزمان کار ميکند و چون کار جوشکاري اسکلت انجام شدهاست، روند اجرا با سرعت بيشتري انجام ميگيرد. لازم به ذكر است در شماره آتي نشريه پيام ساختمان به بررسي و مقايسه استفاده از سفال و يونوليت در سقفها ميپردازيم و از تمامي صاحبنظران در اين زمينه ميخواهيم چنانچه نظري در اين رابطه دارند براي پربارتر شدن هر چه بيشتر نشريه با ما درميان بگذارند.