هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

کدام کالای ساختمانی برای شما مناسب تر است

يونوليت يا سفال

گروه ساخت و ساز: همانطور که در شماره گذشته نشريه پيام ساختمان به شما همراهان هميشگي نشريه قول داديم، دراين شماره به بررسي کاربرد يونوليت و سفال در سقفها ميپردازيم تا دست اندركاران ساخت و ساز با در نظر گرفتن مزيتهاي هر كدام از اين مصالح، انتخاب درستتري داشته باشند. يونوليت به صرفهتر از سفال مينايي، مدير فروش شركت تيرچه سازان اخوان در اين باره به خبرنگار پيام ساختمان گفت: استفاده از بلوك يا سفال تا حدودي به كاربري ساختمانها بستگي دارد. مثلا اگر ساختمان مسكوني باشد ميتوان از يونوليت استفاده كرد اما در صورتي كه اداري و سازماني باشد، بهتر است از بلوك سفالي استفاده شود. وي افزود: در بحث اجرا ميتوان گفت؛ يونوليت از سرعت اجراي بيشتري برخوردار است ضمن اينكه قيمت آن هم ارزانتر است. علاوه بر اين به دليل هزينههاي كمتري كه براي نصب آن پرداخت ميشود، به صرفهتر هم ميشود. مينايي در رابطه با ايمني يونوليت و سفال گفت: از نظر سطح ايمني هم ميتوان گفت؛ يونوليت از وضعيت بهتري برخوردار است چرا که سفال شيره سيمان را جذب ميکند در حالي که يونوليت با بتن اين واكنش را ندارد. وي در رابطه با آتشسوزي يونوليت گفت: چنانچه الزامات يونوليت در نظر گرفته شود، از نظر مبحث حريق هم مشكلي ايجاد نميشود. حتي ميتوان پس از بتن ريزي، يونوليت را از سقف جدا كرد. مينايي خاطرنشان كرد: در مبحث انرژي هم يونوليت بهتر از سفال عمل ميكند چرا كه نوعي عايق به شمار ميرود. وي در رابطه با استاندارد يونوليتهاي ساختماني هم گفت: با توجه به اينكه برخي از توليد كنندگان يونوليت فاقد گواهي استاندارد هستند، لازم است خريداران در هنگام خريد، گواهي استاندارد را از توليد كننده مطالبه كنند. سرعت اجرا و قيمت مناسب يونوليت نارمي، مدير فروش شركت پرديس فوم نيز در اين باره به خبرنگارما گفت: يونوليت از نظر سرعت و قيمت نسبت به سفال از شرايط بهتري برخوردار است به گونهاي كه حدود 25 درصد ارزانتر تمام ميشود. وي دررابطه با استحكام و ايمني اين مصالح گفت: يونوليتها از سرعت آتشسوزي بيشتر ي برخوردارند اما آتش زا نيستند، البته منوط و مشروط به اينكه استانداردها رعايت شود. نارمي اضافه كرد: استاندارد يونوليت تدوين شدهاست اما بسياري از شركتها كه عموما به صورت زيرزميني كار ميكنند فاقد استاندارد هستند. به خاطر اينكه رعايت استاندارد باعث افزايش قيمت تمام شده توليد يونوليت ميشود، حدود 10 درصد توليدكنندگان از استاندارد برخوردارند، ضمن اينكه سازندگان هم رغبتي به خريد يونوليتهاي داراي نشان استاندارد ندارند چرا كه گرانتر هستند. در اين شرايط شركتهايي كه داراي نشان استاندارد هستند، ترجيح ميدهند؛ استاندارد توليد نكنند چرا كه در رقابت با قيمت توليدكنندگان غيراستاندارد محكوم به شكست هستند و استاندارد فقط به نوعي اعتبار شركت را بالا ميبرد. مدير فروش شركت پرديس فوم افزود: توليد يونوليت به صورت غيرقانوني هزينه چنداني ندارد و با حدود 60 ميليون تومان ميتوان يك واحد توليدي راه اندازي كرد اما توليد به صورت استاندارد به مراتب هزينه بر است. وي در پايان گفت: يونوليت در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد اما در كشورهاي توسعه يافته از مصالح ديگري به جاي آن استفاده ميكنند. يونوليت براي استفاده در سقف مناسبتر است شايان اميني، يكي از دست اندركاران كارخانه "سفال ران" هم در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: سرعت اجراي يونوليت بيشتر از سفال است و از نظر رعايت مبحث 19 هم خاصيت عايق كنندگي بيشتري دارد و در ضمن از وزن كمتري هم برخوردار است. براي اينكه سفالها خاصيت عايق بودن داشته باشند، از يونوليت در آنها استفاده ميشود، حال شما تصور كنيد كه مصالح مورد نظر به طور كامل از يونوليت تشكيل شده باشد، بنابراين قطعا عايق تراز سفال است و چنانچه الزامات و استانداردهاي يونوليتها رعايت شود، در برابر حريق هم مقاومت مطلوبي دارند. وي در پايان گفت: توليد كننده سفال هستيم اما بايد قبول كنيم كه يونوليت براي استفاده در سقف از مزيتهاي بيشتري نسبت به سفال برخوردار است.