هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انرژي پايدار


اگرچه استفاده از انرژي‌هاي نو طي سال‌هاي اخير شتاب فراواني گرفته و شاهد استفاده گسترده از تجهيزات خورشيدي در كشور هستيم ولي اين توسعه به صورت نامتوازن بوده و با تمركز بر بخش روشنايي از مباحث حرارتي و برودتي غافل بوده‌ايم. در حال حاضر سولارهاي خورشيدي براي توليد روشنايي و آبگرمكن خورشيدي براي توليد آب گرم به‌كار مي‌روند، ولي براي توليد سرمايش خورشيدي كار خاصي انجام نداده‌ايم. اين در حالي است كه شركت‌هاي مختلفي در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير سرمايه‌گذاري كرده‌ و به خدمات‌رساني مشغول هستند ولي هر كدام از آنها به صورت جداگانه فعاليت مي‌كنند و هيچ گونه بازخوردي از فعاليت‌هاي آنها در دسترس نيست. شايد گران بودن تجهيزات يكي از اين موانع باشد اما همه ماجرا نيست. توسعه فراگير استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و در راس آنها انرژي خورشيدي نيازمند اقدامات پايه‌اي است، براي اين منظور بايد ظرفيت‌هاي كشور به درستي شناخته شوند. با توجه به آفتاب‌خيز بودن 80 درصد از مناطق كشور، دولت مي‌تواند استفاده از سيستم‌هاي خورشيدي را در برخي از مناطق كشور اجباري كرده و تسهيلات لازم را در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار دهد. در كنار اين مسئله، احداث نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي بايد در اولويت باشد تا با اتصال آنها به شبكه سراسري از يك انرژي پايدار و قدرتمند برخوردار شويم. باور كنيد هيچ چيز غير ممكن نيست، فقط كافيست كه بخواهيم. آيا زمان آن نرسيده كه ظرفيت‌هاي موجود كشور به صورت يكپارچه براي تامين انرژي پايدار بسيج شوند؟!