هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خراش سیلی زمان برصورت بهرام

گروه معماری و دکوراسیون: نقش برجسته بهرام دوم سال‌هاست که در گوشه‌ای از ملک شخصی رها شده است. آنهایی که به صورت اتفاقی این اثر دوره‌ ساسانی را دیده‌اند، وضعیت آن را در بدترین شرایط حفاظتی ممکن توصیف‌ می‌کنند. چنانکه یکی از باستان‌شناسان به تازگی خبر از نابودی صورت مردی می‌‌دهد که سیلی زمان چیزی از آن باقی نگذاشته است.برم دلک که نمونه مشابه نقش برجسته گویوم یا همان بهرام دوم است، درحال‌حاضر یکی از نقش‌های آن به دلیل آسیب‌های انسانی و طبیعی از بین رفته است. نقش برجسته گویوم که در 27 کیلومتری شمال غربی شیراز واقع‌شده با شماره ثبت 937 در سال 1354 به ثبت ملی رسید. این اثر تاریخی نزدیک روستای گویوم و در ملک شخصی فردی که خارج از ایران به سر می‌برد، رهاشده و امکان دیدن این نقش برجسته بدون رضایت باغبان به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر بسیاری از آثار تاریخی در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. حتی نقش برجسته برم دلک که در روستایی به همین نام و در نزدیکی گویوم واقع‌شده، وسعت شهرنشینی و تهدیدهای انسانی اثر مخربی بر آن گذاشته است به طوری که پیش از این نیز عده‌ای قصد سرقت بخشی از نقش برجسته برم‌دلک را داشتند.