هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بار مسئولیت وزارت راه وشهرسازی را کم کنیم


برای اینکه وزارت راه و شهرسازی موفق باشد باید بار مسئولیتش را کم کنیم و ملت بخشی از وظایف دولت را بر عهده بگیرد.

مهندس علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در گفتگو با پیام ساختمان گفت:در ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسی صورت نگرفت. اگر کار کارشناسی در این مورد شده بود بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد . در حال حاضر نیز امضای ادغام خشک نشده، گروهی از نمایندگان دوباره می‌خواهند آن را تفکیک کنند و باز هم کار غیر کارشناسی انجام می‌شود.به نظر می‌رسد عرصه عمران کشور در طول این سال‌ها عرصه آزمون و خطا بوده است. وی افزود:نمونه این بی‌برنامگی در سازمان میراث فرهنگی دیده شد که سازمان دچار صدمات غیرقابل‌جبران شد.قهاری با اشاره به اینکه در این مورد با متخصصان مشورت نمی‌کنند و کاش قبل از ادغام نظرات کارشناسی انجام می‌گرفت و نظرخواهی از متخصصان انجام می‌شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی بسیار حساس و زیربنایی است و بنده به عنوان متخصص به همان دلیل که با ادغام مخالفت داشتم با تفکیک آن هم مخالف هستم.

رئیس انجمن مفاخر معماری تاکید کرد:به جای اینکه وزارتخانه‌ها را از هم جدا کنیم باید وظایف وزارتخانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم .مثلاً بخش مسکن یا بخش معماری یا بخش فرهنگ‌سازی شهرداری را به حوزه‌های تخصصی بیرون از دولت واگذار کنیم .در این صورت وزارتخانه دستور کارش تغییر می‌کند و به امور زیربنایی می‌رسد و می‌تواند به راه بنادر، روستاها و سایر امور محوله رسیدگی کند.دبیر انجمن انبوه‌سازان تصریح کرد:در همه جای دنیا دولت وقتی نقش سیاست گزار داشته و نقش اجرایی نداشته باشد،می‌تواند موفق تر عمل کند.اگر خودش بخواهد دستی در اجر داشته باشد مشکلاتی که گریبان همه دولت‌ها را در این صد سال اخیر گرفته ، گریبانش را خواهد گرفت ، چون درآمد دست دولت است و خودش هم اجرای کار را بر عهده دارد بنابراین نظارتی هم روی آن انجام نمی‌شود و نتیجه این می‌شود که می‌بینید .وی ادامه داد:چالش‌هایی که مربوط به معماری اسلامی و ایرانی است را دیگر نمی‌توان با بخشنامه یا آیین‌نامه نهادینه کرد بلکه می توان با اجبار آنها را نهادینه کرد اما چون مسائل فرهنگی است باید توسط فرهیختگانی پیگیری شوند که معمولاً در بدنه دولت نیستند و اکثر در بیرون هستند.قهاری بیان کرد:نمایندگانی که طرح تفکیک وزارتخانه را در دست دارند نباید عجله کنند و باید کار کارشناسی انجام دهند . باید با سبک کردن بار مسئولیت این وزارتخانه طرح آمایش سرزمین احیا شود و سرزمین را یکپارچه ببینیم و بر اساس آن دستورالعمل هایی تهیه شود تا به امور زیربنایی و شهرسازی رسیدگی شود.چون جاده، راه روستا و شهر نمی‌تواند از هم جدا باشد.این موارد یکپارچه هستند و باید یکپارچه دیده شوند. وی پیشنهاد کرد: برای اینکه وزارت راه و شهرسازی موفق باشد باید بار مسئولیت آن را کم کنیم و ملت بخشی از وظایف دولت را بر عهده بگیرد.

قهاری اضافه کرد:وزارتخانه مسئولیت معماری را بر عهده می‌گیرد و هیچ کاری انجام نمی‌دهد و بودجه در نظر گرفته‌شده برای آن خرج حقوق پرسنل می‌شود یا سمیناری برگزار می‌شود. در صورتی که این بودجه اگر صرف هویت‌سازی معماری ایرانی- اسلامی شود عملکردش بهتر است.رئیس انجمن مفاخر معماری درباره خصوصیات وزیر آینده راه و شهرسازی گفت:وزرای ما هر چقدر دانش بیشتر و پذیرش دانش بیشتری داشته باشند وزارتخانه قوی تر خواهد بود.ما از وزیر توقع نداریم در همه امور زیرمجموعه‌اش متخصص باشد، فقط باید بتواند از تخصص‌های مختلف به خوبی بهره‌برداری کند و درباره سیاست‌گذاری هم نیاز به مشاوره و ایجاد گروه‌های تخصصی و تعامل با بقیه وزارتخانه‌ها دارد.