حفظ ارزش‌ها در قالب معماری اسلامی

شمار نشریه : 164

 

 

علی‌اکبر ولایتی در سخنرانی اجلاس مقدماتی شهر اسلامی که در محل دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، با بیان این که جهان به سرعت و به صورت پیوسته به سمت شهری شدن حرکت می‌کند، گفت: در ابتدای قرن نوزدهم تنها دو درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند. در حالی که در آغاز قرن بیستم این میزان به 10 درصد افزایش یافت. روند رشد جمعیت جهان در محیط شهری در دهه اول قرن 21 به 50 درصد رسیده است و سریع‌ترین نرخ شهرنشینی در دو قاره آفریقا و آسیا اتفاق افتاده است. دو قاره‌ای که بیش‌ترین کشورهای اسلامی را در مجموعه جغرافیایی خود جای داده است.

ولایتی گفت: شرایط ناپایداری انسانی و محیطی به حدی گسترش یافته است که آثار و نتایج آن در تقویت نامتناسب زندگی فردی تا گسیختگی اجتماعی گستردگی سطح آلودگی‌های محیطی به تحقیقات عمده جهانی مثل تغییر آب و هوا و تهدید شرایط سالم زندگی در کره زمین منجر شده است. از این رو ضروری است رهیافتی در شهرنشینی اتخاذ کنیم که این چالش‌ها را حل کند و از سویی ارزش‌های فرهنگ اسلامی خویش را نیز در قالب معماری اسلامی حفظ کنیم. به طوری که عناصر اصلی (شهر اسلامی) در جهان اسلامی از درون آن نمایان شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: پارادیم جهانی شدن به طور اجتناب‌ناپذیری ما را در به هم پیوستگی مدیریت نشده با شهری نشدن سریع به عنوان وجهه آشکار آن درگیر می‌کند و اندیشه و برنامه‌ریزی ما برای یافتن راه‌های محدودتر کردن نتایج غیرمطلوب و مخرب آن در فرهنگ و معماری اسلامی در کشورهای مسلمان را ایجاد می‌کند.