حق بـاشماست

شمار نشریه : 164


معاون مسکن و ساختمان علی نیکزاد 54 ساله و متولد شهر اردبیل است و مدرک كارشناسی مهندسي عمران و كارشناسی ارشد شهرسازي با گرايش برنامه‌ریزی شهري و منطقه‌ای دارد. ابوالفضل صومعلو همچنین دو دوره آموزشی را در سال‌های 76 و 83 در کشورهای هند و سنگاپور گذرانده است. مهندس صومعلو پیش از اینکه به وزارت راه و شهرسازی بیاید در استان‌های اردبیل، قم و تهران سمت‌های متعددی داشته که تماماً مرتبط با ساخت‌وساز، زمین و مسکن بوده است. در گفتگوی کوتاه ما با مهندس صومعلو، دو انتقاد مطرح شد که وی با فروتنی هر دو را پذیرفت! خوب است سایر دست‌اندرکاران صنعت ساختمان کشور که به حتی اندازه ایشان تجربه، تحصیلات و پایگاه و موقعیت ندارند از ایشان بیاموزند!

پیام ساختمان: بعضاً انتقاد می‌شود که سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم بیشتر از اینکه در خدمت ساخت‌وساز کشور باشد در خدمت مهندسان بوده و اموری مثل راه‌اندازی باشگاه رفاهی را مثال می‌زنند. شما این انتقاد را تأیید می‌فرمایید؟

اینکه سازمان نظام مهندسی اقداماتی رفاهی برای مهندسان انجام داده ، چیزی است که همه سندیکاها و تشکل‌ها برای رفاه اعضایشان انجام می‌دهند و به نوعی حق صنفی اعضاست. ولی اینکه می‌فرمایند باید به خدمات فنی و مهندسی اهمیت بدهد و اولویت داشته باشد، حق با شماست. البته باید در نظر داشت سازمان نظام مهندسی 16 سال است که تشکیل‌شده و در اوایل مشکلات زیادی داشت. الآن تازه چند سالی است که این سازمان ساختمانی برای خودش و برای کارهایی مثل آموزش دارد. من گفته شما را کاملاً تأیید می‌کنم که هم هدف بخش دولتی و هم سازمان نظام مهندسی باید بیشتر ارائه خدمات مهندسی بسیار خوب و پایدار باشد و امیدوارم این مشکلات هم برطرف شود.

پیام ساختمان: در همین راستا، به سیستم «ارجاع کار» این ایراد وارد نیست که کار تخصصی را نوبتی کرده است؟

این انتقاد هم وارد است، چون با سیستم ارجاع کار، اختیار افراد در انتخاب مهندس محدود می‌شود و متقاضی باید بتواند از بین چند مهندس با پایه یکسان، یک نفر را خودش انتخاب کند، اما چون دسترسی‌ها سخت است و همیشه همه مهندسان خدمات مهندسی ارائه نمی‌کنند، نظام مهندسی «ارجاع کار» می‌کند، چون مبنا این است که اطلاعات مهندسان هر پایه یکسان است و مدارک هم این را نشان می‌دهد. چون پروانه‌های اشتغال به کار مهندسان رده‌بندی یک، دو و سه دارد و بر مبنای آن صلاحیت و ظرفیت هر فرد در پایه‌اش مشخص است. بر همین اساس هم کار به هر یک از مهندسان ارجاع شود از نظر فنی و علمی باید به خوبی دیگری انجام دهد. نظر من باید روی این موضوع کار بشود تا آزادی انتخاب را به متقاضیان بدهیم.