پيمانكاران از سه طرف ضرر كرده‌اند

شمار نشریه : 164

 

گروه تاسيسات: پيمانكار از آن گروه‌هايي است كه يا از دولت طلب داشت ولي ارزش پولش از بين رفت و يا اينكه قرارداد داشت و بايد با ضرر كارها را انجام مي‌داد. از همه مهمتر اينكه عليرغم انجام كار در شرايط سخت، جامعه نسبت به آنها بدبين شده است. بنابراين پيمانكاران از سه طرف ضرركرده‌اند.

عضو هيئت مديره انجمن پيمانكاران استان تهران ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار پيام ساختمان گفت: مطالبات پيمانكارهاي ساختمان نه تنها به طور كامل برآورده نشده بلكه در بسياري از موارد متضرر هم شده‌ايم. اما اميدواريم با روي كار آمدن دولت آقاي روحاني به خواسته‌هاي قانوني خود جامه عمل بپوشانيم.

حميدرضا سيفي كه در ضيافت افطاري انجمن انبوه‌ سازان سراسر كشور شركت كرده بود، افزود: انبوه سازان هم به نوعي پيمانكار هستند كه در سطح كلان تر كار مي‌كنند. مهم اين است كه بخش خصوصي امروز داعيه آن را دارد كه از منافع خود در سطح كلان دفاع مي‌كند.وي در پاسخ به اين سوال كه خواسته پيمانكارها در صورت همكاري با انبوه‌سازها چگونه برآورده خواهد شد، گفت: فرقي ندارند، همه اينها تشكيلات مختلفي هستند كه در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بايد ساز و كار فعاليت تشكل‌ها به رسميت شناخته شده و از حمايت قانوني برخوردار شوند تا برآيند كار را در توسعه طرح‌هاي عمراني كشور شاهد باشيم.عضو هيئت مديره انجمن پيمانكاران استان تهران تصريح كرد: اگر آقاي روحاني در حوزه خود يك معاونت يا نمايندگي ‌براي تشكل‌ها ايجاد كند، كارها بهتر و سريع‌تر انجام مي‌شود. با حرف نمي‌توان كاري كرد بلكه بايد يك سيستم منظم و قانوني براي اين منظور تعريف شود. خوشبختانه اكنون شرايط خوبي فراهم شده و با تصميمات ساده مي‌توان تشكل‌ها را ساماندهي كرد.

سيفي گفت: تشكل‌هاي صنفي در گذشته به درستي حمايت نشدند و تاكنون هيچ كدام از دولت‌ها از توان تشكل‌ها به درستي استفاده نكرده‌اند. متاسفانه دولت به منظور جلوگيري از خروجي تشكل‌ها، آنها را در شاخه‌هاي مختلف و به موازات هم قرار داده و هيچ گونه طرحي براي ساماندهي آنها ندارد به نحوي كه اكثر تشكل‌هاي صنفي، مشورتي هستند. اگر اين دو حوزه درست شود يك تحول اساسي در بخش خصوصي شكل مي‌گيرد. وي افزود: در دولت جديد، آقاي روحاني اعلام كرده كه از تشكل‌ها حمايت خواهد كرد. اولين گام حمايت اين است كه با حضور در جلسات مشترك خواسته تشكل‌ها شنيده شود، در غير اين صورت تصميم درستي اتخاذ نمي‌شود. همچنين بايد بسترهاي لازم براي خروجي تشكل‌ها مشخص شود. ما خواستار ساماندهي سريع تشكل‌ها هستيم، اين كار از طريق واگذاري اختيارت قانوني امكان پذير مي‌شود. عضو هيئت مديره انجمن پيمانكاران استان تهران تاكيد كرد: دولت بايد يك معاونت تحت عنوان «معاونت تشكل‌هاي خصوصي» ايجاد كرده و با ايجاد سازمان جديد فرماندهي تشكل‌ها را بر عهده داشته باشد. در اين صورت اثرات فعاليت تشكل‌ها در رونق اقتصادي كشور را شاهد خواهيم بود.

سيفي اظهار داشت: خواسته اصلي ما ساماندهي تشكل‌هاست و ديگر وضع قوانين و مقرراتي است كه باعث شود تشكل‌ها از حوزه مشورتي خارج شوند و مشروعيت قانوني داشته باشند. بخش خصوصي تا زماني كه به صورت قانونمند با دولت سر يك ميز ننشيند اقصاد ايران شكل واقعي خود را پيدا نمي‌كند.

عضو هيئت مديره انجمن پيمانكاران استان تهران خطاب به اعضاي دولت جديد گفت: ما 8 سال را از دست داديم، اگر هشت سال آينده را هم از دست بدهيم ديگر نبايد بگوييد ما استراتژيست هستيم.