هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت ماده جایگزین بی خطر آزبست


پژوهشگران يك شركت داخلي در اصفهان به ماده جدید پلی بست دست یافتند.

قائم مقام مدیرعامل اين شرکت گفت: این ماده جدید، پس از سه سال کار تحقیقاتی و کارشناسی با 20 میلیارد ریال هزینه تولید شد.

صادقیان افزود: با فعالیت سه هزارنفر ساعت ،این ماده ،تیرماه امسال درمدار تولیدگرفت.

مدیر تحقیق، توسعه و تضمین کیفیت شرکت هم با بیان اینکه ماده پلی بست ، الیاف اکریلیک اصلاح شده است، گفت: این ماده در تولید ورق‌های سیمانی بدون ایجاد مشکلات زیست محیطی و بیماری شغلی کاربردارد و می تواند جایگزین پنبه نسوز یا همان آزبست شود.

عباسیان گفت: این محصول در شرکت‌های تولیدی و صنعتی که نیازمند استحکام محصول هستند کاربرد دارد و می تواند جایگزین الیاف پلی ونیل الکل شود.

وی افزود: ماده پلی بست از ماده ای به نام اکریلونیتریل و سایرموادافزودنی تولید شده است.