هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح تنظيم جمعيت تهران


اعضاي جديد شوراي شهر تهران در اولين جلسه با مديران شهرداري اولين طرح خود را براي مهار نابساماني در ساخت‌وساز مطرح كردند. اين طرح كه برخواسته از مفاد فراموش‌شده طرح تفصيلي جديد است، بارگذاري جمعيت در مناطق 22گانه تهران را به رعايت سقف جمعيتي در نظر گرفته شده در طرح جامع منوط مي‌كند؛ طوري كه در صورت تصويب آن قبل از صدور پروانه ساختماني، كنترل لحظه‌اي جمعيت در محله‌ها الزامي خواهد شد.

اعضاي جديد شوراي‌شهر تهران اولين جلسه مشترك خود با مديران شهرداري را بعد از نشست هفته گذشته با شهردار، به مديران حوزه‌اي كه تامين حداقل نيمي ‌از بودجه 11 هزار ميليارد توماني اداره شهر تهران به گردن آنهاست، اختصاص دادند تا ضمن بررسي نحوه دخل‌وخرج در اين حوزه معاونت شهرسازي‌ومعماري شهرداري تهران درباره برخي ابهامات اساسي در نحوه صدور مجوز‌هاي ساخت‌وساز، از مديران پاسخ بخواهند.

در نشست مشترك اعضاي جديد شورا با مديران معاونت شهرسازي شهرداري تهران، اگر چه اجراي طرح تفصيلي جديد پايتخت به عنوان بزرگ‌ترين امتياز حال‌حاضر شهر تهران از سوي مديران شهرداري مطرح شد، اما برخي چشم‌پوشي‌ها نسبت به مقررات حياتي طرح‌تفصيلي كه بارها ظرف يك‌سال گذشته از طرف كارشناسان مطرح شده، محور سوالات نمايندگان مردم تهران قرار گرفت. اعضاي شوراي‌شهر چهارم با انتقاد از ساخت‌وساز در كنار نمادهاي قديم و جديد تهران و همچنين تغييرات سليقه‌اي متن طرح‌تفصيلي در كميسيون ماده 5، اولين طرح خود را براي مهار نابساماني در بازار ساختمان‌سازي‌ مطرح كردند.

اين طرح كه برخاسته از مفاد فراموش‌شده طرح تفصيلي جديد است، بارگذاري جمعيت در مناطق 22گانه تهران را به رعايت سقف جمعيتي درنظر گرفته‌شده در طرح جامع منوط مي‌كند؛ طوري كه در صورت تصويب آن در اولين جلسه رسمي شوراي‌ چهارم، شهرداري‌تهران موظف مي‌شود قبل از صدور پروانه‌ساختماني در هر محله، جمعيت جديد ناشي از كاربري پروانه را ابتدا با سقف تعيين‌شده جمعيت براي آن محله كنترل كند و در صورت تكميل حدنصاب جمعيت ساكن، صدور پروانه را متوقف سازد. پيشنهاد اين طرح در جلسه غيررسمي اعضاي جديد شورا با مديران شهرداري از‌يك سو واكنشي است به پيگيري‌هاي بي‌نتيجه اعضاي فعلي شورا بابت دستكاري طرح‌تفصيلي جديد چندماه بعد از تصويب توسط دولتي‌ها و از سوي ديگر مي‌تواند پيام روشن به بازار مسكن بابت پايا‌ن قريب‌الوقوع زياده‌خواهي برخي برج‌سازها و بسازوبفروش‌ها باشد.

احمد دنیا مالی از منتخبین جدید دور چهارم شورای‌شهر با اشاره به برگزاری این جلسه در رصد خانه برج میلاد به «دنیای اقتصاد» گفت: بعد از آشنایی منتخبین شورای شهر با طرح جامع و تفصیلی جدید برخی از اعضا با ابهاماتی در حوزه شهرسازی مواجه بودند که آنها را در قالب سوال از معاون شهرسازی شهرداری تهران مطرح کردند.

دنیا مالی نبود تناسب بین کالبد طبیعی مناطق و توسعه فیزیکی مناطق را از جمله ابهامات موجود در حوزه شهرسازی دانست و افزود: در طرح تفصیلی جدید برای همه مناطق 22 گانه تهران میزان بارگذاری جمعیت تعیین شده و باید از طریق نرم‌افزاری این بارگذاری جمعیت کنترل شود تا میان ساخت‌وسازهای جدید و کاربری‌ها در مناطق و جمعیت بارگذاری شده تناسبی وجود داشته باشد. او به جمعیت پیش‌بینی شده برای منطقه 22 اشاره و تصریح کرد: به نظر می‌رسد جمعیت پیش‌بینی شده در این منطقه( تا سقف 750 هزار نفر) با قابلیت منطقه هماهنگی ندارد؛ چرا که طبق شواهد قابلیت این منطقه بیش از این جمعیت باشد. او در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر چهارم از پاسخ‌های مسوولان شهرداری قانع شدند یا خیر تاکید کرد: سعی کردیم جلسه شکل چالشی به خود نگیرد؛ اما در مجموع پاسخ‌های خوبی دریافت کردیم. البته به نظر می‌رسد موارد مورد ابهام را باید در زمان کار رسمی شورا پیگیری کنیم.