هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدوین استانداردهای واتراستاپ


شرکت کپکو، موفق به تدوین دو استاندارد در خصوص طراحی واتراستاپ و مشخصات فیزیکی و مکانیکی مواد آن شد.

نوارهای آب‌بند از جنس پی‌وی‌سی با نام واتراستاپ معروف است، یکی از مهم‌ترین مصالح مصرفی در پروژه‌های بتونی آبی و فاضلابی است. از آنجا که کیفیت این محصولات اثر مستقیمی بر دوام و کارایی پروژه‌های مربوط دارد، داشتن حداقل‌هایی از کیفیت، یعنی همان مرزهای استاندارد، برای این محصولات ضروری است.

شرکت کپکو با سابقۀ محدود خود در تولید این محصولات، متوجه عدم وجود مرجع استاندارد مدون در این حوزه شد و تدوین این استاندارد را در برنامۀ واحد تحقیق و توسعۀ خود قرار داد. نتیجۀ فعالیت‌های این بخش منجر به تدوین دو سند استاندارد برای این محصولات با شماره‌های 1-13277 و 2-13277 شد که سازمان ملی استاندارد، سند اخیر را در تیرماه امسال منتشر کرد.

سند شمارۀ 1 مربوط به طراحی واتراستاپ و سند شمارۀ 2 مربوط به مشخصات فیزیکی و مکانیکی مواد واتراستاپ است. این شرکت تدوین سند جدیدی را برای نحوۀ انتخاب واتراستاپ برای انواع درزها در دستور کار دارد که امید است در آیندۀ نه چندان دور این سند نیز تدوین شود.