تبریز میزبان شورای مرکزی نظام مهندسی

شمار نشریه : 164


در یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نحوه همکاری و مشارکت سازمان نظام کاردانی با نظام مهندسی ساختمان بررسی می شود. یکصد و شصت و ششمین جلسه ی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیست و سوم مردادماه سال جاری در شهر تبریز از ساعت 30/14 الی 18برگزار می شود. این جلسه با حضور اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها برگزار می شود. در این نشست قرار است گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی توسط مهندس چاوشی ارائه و پس از آن سخنان پیش از دستور انجام شود. در این جلسه گزارش امور جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه می شود. همچنین در این جلسه گزارش نهایی اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط مهندس محسن قربانی رئیس کمیته برگزاری اجلاس شانزدهم به اطلاع اعضاء می رسد. در یکصد و شصت و ششمین جلسه ی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نحوه همکاری و مشارکت نظام کاردان ها با نظام مهندسی ساختمان بررسی می شود. در پایان این جلسه نیز ارائه، بررسی و تصویب نظام نامه اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها توسط مهندس علی فرج زاده ها نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می شود.