هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج Motisons


کارفرما شهرتی منحصر به فرد در زمینه کاری خود دارد و به دنبال این است که شرکت خود را در برجی احداث کند که به عنصر شاخصی در منظر شهری جیپور تبدیل شود. همچنین مقیاس طراحی باید فراتر از معماری منطقه ای بوده و برپایه معماری بین المللی و خیره کننده باشد، با شهر سخن بگوید و پتانسیل تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری را داشته باشد. در این طرح معمار اختیار تام دارد و آزاد است ایده پردازی کاملا جدید و نوآورانه ای داشته باشد که پیش از این در جایی ارائه نشده و در روز و شب، باید ظاهری کاملا جذاب داشته باشد.

بر اساس پارامترهای فوق، گروه طراحی کوثری، طرح موردنظر را چنان ایده پردازی کرد که به نوبه خود یک شاهکار معماری و از هر لحاظ منحصر به فرد بوده و تاکنون در هیچ کجای سرزمین هند دیده نشده باشد. علاوه بر آن، در تمام طول روز جذاب بوده و به کمک شیارها و رگه های رنگی بر جداره شیشه ای که قابلیت تغییر رنگ دارد، نمایشی خیره کننده در شب به اجرا می گذارد. شکل این ساختمان از " نیلوفر آبی" مشتق شده و پلان ساختمان مربع بوده و از هر چهار سمت متقارن است. گلبرگ های نیلوفر آبی بر بدنه ساختمان باز شده و هر برگ با هندسه ای پیچیده و از شیشه ساخته شده است.