هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موزه مجسمه های چوبی


موزه مجسمه های چوبی هاربین(چین )که در مجاورت سکونت گاه های پر جمعیت با سبک معماری چینی قرار دارد, توسط گروه معماری MAD طراحی شده است. این موزه در محدوده ای به طول 200 متر و در منطقه رو به رشد هاربین قرار گرفته است.موزه مجسمه های چوبی مجموعه ای از مهمترین ایده های مفهومی و فرمال است که کار گروه MAD را تعریف و مفهومی انتزاعی از طبیعت را به یک محوطه روزمره وارد می کند. ساختمان 13 هزار متر مربعی موزه,مرز میان جامد و مایع را از بین برده و چشم اندازی طبیعی از منطقه به دست می‌دهد.پوشش خارجی ساختمان,متشکل از صفحات فولادی صیقلی است که تصویری از طبیعت اطراف و نور روز ارائه می کند.این صفحات صیقلی جامد,اتلاف حرارتی را به حداقل رسانده و به نور شمال اجازه ورود می دهد, بدین ترتیب نور کافی برای سالن های داخلی فراهم می شود.

موزه مجسمه های چوبی چین عمدتا به نمایش آثار نقاشی و مجسمه های چوبی محلی می پردازد.از سوی دیگر در زمینه برنامه ریزی کلان شهری,بنای موزه خود به عنوان تفسیری جدید از طبیعت عمل نموده و فعل و انفعالات میان موزه و شهر, یکنواختی پوسته شهر را می شکند و محدوده ها را با یک خصوصیت فرهنگی جدید, باز زنده سازی می کند.