رستوران Pio Pio در نیویورک

شمار نشریه : 164

شرکت معماری “Sebastian marsial” رستوران pio pio را در نیویورک طراحی کرده که دارای سبک روستایی با جعبه های چوبی و میز بزرگ مرمری بوده وطرح کلی رستوران شبیه یک جعبه چوبی است. .سقف و دیوار های pio pio توسط شاخه های درخت در هم تنیده شده و فشرده پوشیده شده است که حالت طبیعی به رستوران می دهد،و شبیه معماری قدیمی آمریکای جنوبی است.بتن های مستطیل شکل در کف و ورودی و محیط اطراف یادآور معبد‌های قوم "اینکا" و اقوام دیگر آمریکای جنوبی است. همچنین یکی از این جعبه های چوبی با برنز درخشان و براق پوشیده شده است.از این قسمت به بعد صفحه مرمری 40 فوتی شروع می‌شود که شامل بار رستوران است و در انتهای رستوران قرار دارد.اسباب و لوازم رستوران عموما چوبی هستند تا با فضا یکسان و طبیعی باشد.