هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رستوران Pio Pio در نیویورک

شرکت معماری “Sebastian marsial” رستوران pio pio را در نیویورک طراحی کرده که دارای سبک روستایی با جعبه های چوبی و میز بزرگ مرمری بوده وطرح کلی رستوران شبیه یک جعبه چوبی است. .سقف و دیوار های pio pio توسط شاخه های درخت در هم تنیده شده و فشرده پوشیده شده است که حالت طبیعی به رستوران می دهد،و شبیه معماری قدیمی آمریکای جنوبی است.بتن های مستطیل شکل در کف و ورودی و محیط اطراف یادآور معبد‌های قوم "اینکا" و اقوام دیگر آمریکای جنوبی است. همچنین یکی از این جعبه های چوبی با برنز درخشان و براق پوشیده شده است.از این قسمت به بعد صفحه مرمری 40 فوتی شروع می‌شود که شامل بار رستوران است و در انتهای رستوران قرار دارد.اسباب و لوازم رستوران عموما چوبی هستند تا با فضا یکسان و طبیعی باشد.