هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ظرف شناور


گروه معماری و دکوراسیون: اگر به دنبال آرامش هستید، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، وان حمام یا بانوج (تخت خوابی‌ از کرباس یا تور) می‌باشد. اما چطور می‌شود که هردوی اینها تنها در یک قطعه واحد ترکیب شده باشد؟ تجربۀ آرامش در بانوج را با راحتی‌ خیس خوردن در یک حمام داغ باهم ترکیب می‌کند. در نتیجه ما یک ظرف شناور خواهیم داشت. این وان حمام، کاملا از دیوار‌ها معلق شده و زمین را لمس نمی‌کند و از صفحات لچکی استیل ضد زنگ ساخته‌شده که می‌تواند به صورت پوشیده و پنهان یا نمایان باشد .وان توسط شیری ایستاده پر می‌شود و آب مصرف‌شده از طریق لوله ناودانی در کف خارج می‌شود.