هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار هوشمند مکمل بورس کالا

گروه بازار ساختمان: درحالي كه هم فروشندگان و تجار فولاد و هم توليد كنندگان اين كالا از تولید و توزیع آن شاكي اند با اين حال خبرهايي كه از بازار فولاد به گوش مي رسد ايجاد رونق در اين بازار را نشان نمی دهد. از این موارد گذشته يك سوال جالب اين است كه توانايي صادرات كشوري كه تا چندي قبل وارد كننده محصولات فولادي بوده چه ميزان است ؟ براي آنكه از نظر توليدكنندگان فولاد در زمينه جديدترين ابتكار در بخش فولاد كشور و ركود و صادرات اين صنعت مطلع باشيم با مهندس محمد خليفه سلطاني، دبير انجمن صنفي توليد كنندگان فولاد گفتگو كرديم كه با هم مي خوانيم.

پيام ساختمان: هدف از ايجاد بازار هوشمند آهن چه بوده است؟

از آنجايي كه همه شركت هاي توليد كننده فولاد نمي توانند در بورس كالا به عرضه محصولات خود بپردازند از اين رو بايد بازار هوشمندي شكل مي گرفت تا توليدكنندگان كوچك تر از طريق آن بازار شفاف به عرضه محصولات خود بپردازند. از طرف ديگر متقاضيان نيز بتوانند دسترسي بيشتري به اطلاعات بازار داشته باشند. بنابراين بها يا همان بازار هوشمند آهن را مي توان روان ساز خوبي دانست كه محل عرضه خوبي براي محصولات فولادي از فولاد خام تا مقاطع فولادي باشد.

پيام ساختمان: بازار الكترونيكي بها با بورس كالا تداخل كاري يا فعاليت موازي نخواهد داشت؟

بورس كالا ، بازاري است تا شركت هاي بزرگي چون فولاد مباركه، ذوب آهن و فولاد اهواز بتوانند عرضه هاي كلان خود را به فروش برسانند و تشريفات قانوني را بورس كالا براي شان انجام دهد و بسياري از مشكلات توليد كننده را برطرف مي كنند. از طرف ديگر پيمانكاران بزرگ به ويژه در پروژه هاي دولتي نيز كه بايد از طريق مناقصه اقدام به خريد كلان فولاد كنند خريد از بورس كالا جايگزين برگزاري مناقصات مي شود. بنابراين وقتي نيازي به برگزاري مناقصه نيست يا توليد كننده تناژ بالايي ندارد كه درحد بورس باشد از اين رو مي توانند از بازار هوشمند آهن و فولاد استفاده كنند كه مي تواند مكملي براي بورس كالا باشد.

پيام ساختمان: به نظر شما چنين بازاري كه معاملات خرده فروشي نيز در آن صورت مي گيرد آيا جايگزين مجازي براي بازار شاد آباد و آهن مكان تهران يا بازار اصفهان نخواهد بود؟

بها به معناي جايگزين بازارهاي ياد شده نيست بلكه همان بازرگانان و فعالان بازار فولاد نيز مي توانند در بازار هوشمند آهن ايران به معامله بپردازند كه البته در مراحل بعدي توسعه اين بازار امكان فروش براي تجار آهن نيز فراهم مي شود. آهن فروشان مي توانند فولاد را از توليد كنندگان بزرگ خريداري كنند و در بها به فروش برسانند به جاي آنكه مشتري به درب مغازه آهن فروشان مراجعه كند مي تواند از سايت بها استفاده كند. همچنين در اين بازار امكان انواع معاملات سلف، آتي و نسيه نيز وجود دارد.

پيام ساختمان: وضعيت توليد صنعت فولاد را چگونه مي بينيد؟

زماني كه بازار فولاد با ركود همراه است طبعا در ميزان توليد محصولات فولادي نيز تاثيرگذار است و كارخانجات كوچك و بخش خصوصي به اين دليل كه بايد توليداتش را بفروشد تا بتواند مواد اوليه را خريداري كند و توانايي تحمل خواب زياد مواد اوليه و خواب زياد محصول را ندارند با كاهش ميزان تقاضا، از ميزان فروش مي كاهد. البته معمولا توليد كنندگان بزرگ ميزان توليد را بر اساس ميزان تقاضا تنظيم نكرده و آن را كاهش نمي دهند.

پيام ساختمان: مسئولان اقتصادي كشور تاكيد دارند تامين مالي ارزي و ريالي توليدكنندگاني كه در سايت «بهين ياب» ثبت نام كرده اند صورت گرفته است. نظر توليد كنندگان فولاد چيست؟

اولا ارز مبادله اي را به همه نمي دهند و دوما نحوه ارائه آن نيز با چالش همراه بوده و در نهايت چنين ارزي براي واردات ماشين آلات است نه گردش نقدينگي شركت ها. بنابراين بايد از توان صادراتي صنعت فولاد براي حل مشكلات اين بخش استفاده كرد اما با وجود قابليت صادرات محصولات فولادي كه تقاضايي در بازار داخلي ندارد، مشكل تراشي مي شود.

پيام ساختمان: در طول سال گذشته هر بار كه مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره محدوديت صادرات كالاهاي راهبردي مانند فولاد به اطلاع رساني مي پردازند دليل آن را حمايت از توليد و بازارهاي داخلي اعلام كرده اند آيا غير از اين است؟

در زماني كه هم بازار داخلي با ركود مواجه است و هم توليد كنندگان مي توانند با صادرات محصولات خود به منابع ارزي و رفع مشكل تامين مالي بپردازند، در چنين شرايط مناسبي براي صادرات، در كار صادرات فولاد مشكل تراشي مي شود اين چگونه حمايت از توليد داخلي است؟ سهميه اي كردن و لزوم دريافت مجوز براي صادرات فولاد توليدي كشور مانعي براي رشد توليد صنعت فولاد است.

پيام ساختمان: در صورتي كه صادرات تسهيل شود ايران چه ميزان توانايي صادرات فولاد دارد؟

چنانچه مسئله دريافت مجوز برطرف شود مي توان از مجموع توليد 6 ميليون تن مقاطع فولادي يك ميليون تن را صادر كرد. با توجه به ركود بازار داخلي در 5 ماه ابتدايي سال 1392 فرصت مناسبي بود تا توليد كنندگان فولاد به صادرات محصولات و تامين نياز هاي وارداتي خود بپردازند اما از سال گذشته توليد كنندگان فولاد با چالش هايي در تجارت خارجي خود هم براي واردات مواد اوليه و هم براي صادرات محصولات توليدي روبه برو شدند. در حال حاضر هم هر دو مشكل وجود دارد و معلوم نيست چرا در شرايطي كه بازار داخلي با ركود مواجه است و مي توان از صادرات بهره مند شد بدون هيچ دليلي از صادرات فولاد ممانعت مي شود.