هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرگ کارگر جوان در عمق چاه


سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع حادثه ریزش چاه و مرگ کارگری در منطقه قیامدشت خبر داد.در بررسی ها مشخص شد در حیاط یک خانه یک طبقه کارگران در حال حفر چاه در نزدیکی چاه قدیمی خانه بودند که ناگهان دیواره بین دو چاه فرو ریخته و محتویات چاه کناری وارد چاه در حال حفر، شده بود.

ملکی ادامه داد: دو کارگر در عمق 10 متری چاه گرفتار شده بودند که آتش نشانان در همان دقایق اولیه یکی از کارگران را زنده از داخل چاه بیرون کشیدند. دقایقی بعد نیز با خارج کردن گازهای سمی از داخل چاه دومین کارگر نیز بیرون کشیده شد که امدادگران اورژانس مرگ مرد 32 ساله را تائید کردند.