نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گودبرداری غیر اصولی در مشهد


بر اثر گودبرداری غیر اصولی دریکی از خیابان های مشهد یک واحد مسکونی 2 طبقه به طور کامل فرو ریخت.

مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشهد گفت: گودبرداری غیر اصولی و استحکام نداشتن سازه نگهبان در خیابان بلال شهر مشهد منجر به فرو ریختن یک واحد مسکونی 2 طبقه شد. مجید شادی گفت: خوشبختانه در زمان این حادثه ساکنان واحد مسکونی آسیب دیده در محل نبودند.مجید شادی خسارت این حادثه را بیش از 100میلیون تومان اعلام کرد و افزود : این چهارمین حادثه تخریب واحد های مسکونی بر اثر گودبرداری غیر اصولی در کمتر از 25 روز گذشته در مشهد است.در تاریخ دهم تیر و یازدهم تیر 2واحد مسکونی 3طبقه در خیابان دکتر بهشتی و در سی ام تیر نیز یک واحد مسکونی 3 طبقه در بلوار سرافرازان مشهد براثر گودبرداری غیر اصولی تخریب شد.