هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گودبرداری غیر اصولی در مشهد


بر اثر گودبرداری غیر اصولی دریکی از خیابان های مشهد یک واحد مسکونی 2 طبقه به طور کامل فرو ریخت.

مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشهد گفت: گودبرداری غیر اصولی و استحکام نداشتن سازه نگهبان در خیابان بلال شهر مشهد منجر به فرو ریختن یک واحد مسکونی 2 طبقه شد. مجید شادی گفت: خوشبختانه در زمان این حادثه ساکنان واحد مسکونی آسیب دیده در محل نبودند.مجید شادی خسارت این حادثه را بیش از 100میلیون تومان اعلام کرد و افزود : این چهارمین حادثه تخریب واحد های مسکونی بر اثر گودبرداری غیر اصولی در کمتر از 25 روز گذشته در مشهد است.در تاریخ دهم تیر و یازدهم تیر 2واحد مسکونی 3طبقه در خیابان دکتر بهشتی و در سی ام تیر نیز یک واحد مسکونی 3 طبقه در بلوار سرافرازان مشهد براثر گودبرداری غیر اصولی تخریب شد.