هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صورت‌های مالی بانک مسکن تصویب شد


با برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن، صورت‌های مالی سال 1391 این بانک به تصویب رسید.

مجمع عمومی بانک مسکن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نمایندگان وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و نمایندگان مجمع در سالن اجتماعات ادارات مرکزی بانک مسکن برگزار شد. در این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن توسط مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، صورت‌های مالی بانک در سال 1391 بررسی شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه، پیشنهاد افزایش سرمایه از سوی هیئت مدیره بانک مطرح و با موافقت اعضای مجمع، سرمایه بانک مسکن به میزان 30،735 میلیارد ریال تصویب شد.