هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسكن ويژه تهران ادامه می‌یابد


فاز دوم مسكن ويژه تهران با احتمال زياد، منطقه كيانشهر بوده و شرايط ثبت‌نام آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

دكتر فريبرز واحدي با اعلام اين خبر گفت: زمین‌های متعددي از اراضي متعلق به دولت در مناطق مختلف تهران براي انتخاب فاز دوم مسكن ويژه شناسايي شده بود و سرانجام در منطقه كيانشهر يك قطعه زمين آماده‌شده كه سند آن نيز متعلق به وزارت راه و شهرسازي است. زمين مذكور در منطقه كيانشهر، در انتهاي بزرگراه امام علي (ع) در تقاطع آزادگان و در كنار شهرك شهيد بروجردي واقع شده است.

مديركل راه و شهرسازي تهران ادامه داد: فاز دوم مسكن ويژه به احتمال زياد براي 1000 واحد طراحي و بارگذاري خواهد شد كه نقشه‌های آن در حال آماده شدن است و شرايط و زمان ثبت‌نام متعاقباً اعلام خواهد شد.