نشریه شماره   164   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسكن ويژه تهران ادامه می‌یابد


فاز دوم مسكن ويژه تهران با احتمال زياد، منطقه كيانشهر بوده و شرايط ثبت‌نام آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

دكتر فريبرز واحدي با اعلام اين خبر گفت: زمین‌های متعددي از اراضي متعلق به دولت در مناطق مختلف تهران براي انتخاب فاز دوم مسكن ويژه شناسايي شده بود و سرانجام در منطقه كيانشهر يك قطعه زمين آماده‌شده كه سند آن نيز متعلق به وزارت راه و شهرسازي است. زمين مذكور در منطقه كيانشهر، در انتهاي بزرگراه امام علي (ع) در تقاطع آزادگان و در كنار شهرك شهيد بروجردي واقع شده است.

مديركل راه و شهرسازي تهران ادامه داد: فاز دوم مسكن ويژه به احتمال زياد براي 1000 واحد طراحي و بارگذاري خواهد شد كه نقشه‌های آن در حال آماده شدن است و شرايط و زمان ثبت‌نام متعاقباً اعلام خواهد شد.