عرضه و تقاضای مسکن تناسب ندارد

شمار نشریه : 164


نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در واکنش به افزایش وام مسکن مهر تا سقف ۳۰ میلیون تومان گفت: هرچند افزایش وام مسکن مهر نقدینگی را در جامعه افزایش خواهد داد، اما این امر می‌تواند راهی برای خانه‌دار شدن اجاره‌نشینان تلقی شود.

علی‌اکبر آقایی مغانجوقی افزود: تزریق سرمایه و تسهیلات به بخش مسکن در اکثر کشورهای جهان مرسوم بوده و این امر دلیلی بر افزایش تورم موجود در آن کشور تلقی نمی‌شود. وی با بیان اینکه موثر واقع‌شدن افزایش وام مسکن مهر مشروط بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در این بخش است، تصریح کرد: در شرایط کنونی عرضه و تقاضای مسکن با یکدیگر تناسبی ندارد، لذا افزایش وام مسکن مهر راهی در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن قلمداد می‌شود.

آقایی مغانجوقی اظهار کرد: هر اندازه بر وام مسکن مهر افزوده شود به همان میزان نیز اقشار بیشتری صاحب‌خانه شده و از اجاره‌نشینی رهایی خواهند یافت.نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: افزایش وام مسکن مهر با توجه به تورم موجود در جامعه امری مثبت، پسندیده و قابل‌قبول محسوب خواهد شد.