هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت اولین برج جنگلی جهان


اولین برج جنگلی جهان که طرح اولیه آن به صورت مجازی شکل گرفته بود در شهر میلان در حال شکل گرفتن است.

این برج جنگلی ساختمانی بلند است که گیاهان در همه طبقات آن کاشته شده اند. گیاهان علاوه بر کاهش آلودگی هوا نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ساختمان دارند.

این طرح به صورت مجازی شکل گرفته بود و کسی تصور نمی کرد روزی محقق شود اما معماران ایتالیایی آن را اجرا کردند. دو برج صد و ده و هفتاد و یک متری در حومه میلان ساخته شده که نمای آنها از درخت پوشیده شده است.

استفانو بوئری آرشیتکت ایتالیایی طراح این ساختمان‌های جدید است. در حال حاضر ساخت فقط سه طبقه از برجها به اتمام رسیده است. هر برج بیست هزار درخت، درختچه و بوته دارد. هر یک از این درختان یکی یکی به کمک جرثقیل در محل خود قرارگرفته است. ریشه های درختان در خاک فرو نرفته بلکه نوعی پوکه به کار رفته که وزن خاک مورد استفاده را به نصف کاهش می دهد.

بیست گونه درخت مقاوم در برابر باد و مناسب ارتفاعات در این ساختمان کاشته شده است. نمای این برج‌ها معادل یک هکتار است. آپارتمان‌ها پنجره های بزرگی دارند که به سمت گیاهان سرسبز باز می شوند.

در بخش جنوبی گیاهانی قرار گرفته که به آفتاب بیشتر نیاز دارند. در بخش شمالی گیاهان مقاوم تر کاشته شده اند. این گیاهان تفاوت دمای داخل و خارج از ساختمان را دو درجه خنک تر می‌کنند.

کاهش دو درجه ای دمای هوا به معنای کاهش مصرف کمتر انرژی برای تولید گرما در زمستان و کاهش مصرف انرژی برای تولید سرما در فصل تابستان است. نهایتا هزینه های انرژی در پایان سال سی درصد کاهش می یابد. به گفته کارشناسان هزینه ساخت این نوع ساختمان در مجموع سه تا پنج درصد بیشتر از بودجه عادی است.