هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرصتي استثنايي براي مهندسان


سال‌های قبل، به علت فقدان یك نهاد مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیت های آنان و همچنین نبود تعرفه‌های یكسان، نوعی خلا قانونی در امور مهندسی به ویژه مهندسی ساختمان كه بخش بسیار بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده است، خود نمائی می‌كرد. در مواردی كه مشكلی در اجرای پروژه‌‌ای پیش می‌آمد و به خوبی به انجام نمی‌رسید، چه به دلیل عدم صلاحیت مجری و چه به دلیل نبود نظارت كافی، مرجعی برای رسیدگی وجود نداشت. این موضوع لزوم ایجاد یك تشكل سازمان یافته و كاملا حرفه ای در هر یك از شاخه های مهندسی را بیش از پیش ضرورت می‌بخشید. بر همین اساس و با مشاهده چنین كاستی‌هایی، نظام مهندسی ساختمان بوجود آمد.

سوال اين است كه چقدر از اهداف تشكيل چنين سازماني محقق شده است؟ به نظر مي‌رسد اگرچه تشكيل اين سازمان باعث به وجود آمدن نوعي سازماندهي در بين مهندسان شده است ليكن نتوانسته با وجود اعضاي بسيار زياد، ساخت و ساز را متحول كند. يكي از علل اين موضوع، عدم مقبوليت از سوي برخي نهاد‌هايي است كه خود را ملزم به هماهنگي با نظام مهندسي نمي‌بينند و از طرفي وزارت راه و شهرسازي آنچنان كه انتظار مي‌رفت از بازوي توانمند خود حمايت نكرده است اما انتظار می‌رود با رياست سيد مهدي هاشمي بركميسيون عمران مجلس، نظام مهندسي از اين فرصت به بهترين نحو استفاده نموده و موجبات ارتقای جایگاه واقعی این نهاد غیر دولتی را فراهم آورد.