هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارتباطات نبايد قائم به شخص باشد


رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان گفت: شوراي مركزي دوره پنجم نسبت به رويدادهاي قبلي متحول شده و نشان مي‌دهد كارهاي بيشتري توسط شوراي مركزي صورت گرفته است.

كيانوش نیک هوش، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت:‌ اين تحول در بخش كميته‌ها، كارگروه‌هاي تخصصي و آئين‌نامه‌هاي ابلاغي و مشخصاً با پيگيري‌هاي رئيس سازمان به واسطه اعتبار در دولت و مجلس به وجود آمده است.

وي ادامه داد: اسم ما سازمان نظام مهندسي ساختمان است و اگر اين اجزاء را تفكيك كنيم هر كدام از اجزاء معني نظم را در دل خود دارد. بنابراين سازمان نظام مهندسي بايد در درون خودش با ايجاد وحدت رويه نظام سازی نموده و شوراي مركزي نیز بايد فكري به حال اين مشكل كند.

نیک هوش خاطرنشان كرد: نكته ديگر اينكه بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي، مقرر بود وزارت راه و شهرسازي آيين‌نامه‌ها و نامه‌ها را تصويب و ابلاغ كند، اما به واسطه گرفتاري‌هاي وزارت راه و شهرسازي به نظر مي‌رسد شوراي مركزي بايد نظام‌نامه‌های زيردستي را ابلاغ كند.

وي ادامه داد: از آنجا كه ارتباط با نهادها و سازمان‌ها قائم به شخص است، با حضور آقاي هاشمي نظام مهندسي گام‌هاي بلندي برداشت اما در برخي استان‌ها به دلیل اختلاف ديدگاه دست‌اندركاران و نگاه شخصي به روابط سازمان‌هاي نظام مهندسي نتوانسته‌اند موفق باشند و اميدواريم در شرايط کنونی كه آقاي هاشمي رياست كميسيون عمران هستند، حقوق نظام مهندسي محقق شود. به عنوان مثال يك سري از كميسيون و كميته‌ها مانند كميسيون ماده 100 يا كميسيون ماده 5 وجود دارند كه نظام مهندسي در آنها حق رأي ندارد و فقط آنجا حضور مي‌يابد.