هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شوراي مركزي به جلو حركت كند


رئيس سازمان نظام مهندسي استان زنجان گفت: اگر از ديد انجام كارهاي معمول اداري به شوراي مركزي نگاه كنيم، عملكرد خوبي داشته است اما چنانچه از شوراي مركزي انتظار حركت به جلو داشته باشيم، نتوانسته است اقدام چندان موثري صورت دهد.

احمد محمدي در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: تبديل شدن به يك ستاد معمولي و روزمره ‌كار سختي نيست و از عهده هركسی برمي‌آيد، مهم اين است كه بايد ديدگاه روبه پيشرفتي براي رسيدن به اهداف قانون داشته باشيم.

وي افزود: قوانين پس از مدتي به جهت تكنولوژي، امكانات و تغییر شرايط بايد بازنگري شود. زماني كه قانون نظام مهندسي نوشته شده بود، مدام تاكيد مي‌كرد «اگر در استاني 50 مهندس باشد» درحالی‌که الآن هر روستا 50 مهندس دارد. بنابراين بايد با تغيير وضعيت قوانين هم تغيير كنند. البته چنانچه همين قوانيني كه داريم عملياتي مي‌شد، شاهد تغييرات زيادي بوديم.

محمدي گفت: ميزان حمايت وزارت راه و شهرسازي از نظام مهندسي به هیچ‌وجه مطلوب نبوده و انتظار ما اين بود كه وزارت راه و شهرسازي به نظام مهندسي ساختمان به عنوان يك بازوي اجرايي نگاه کند نه به عنوان يك زیردست گوش به فرمان. وي در پايان گفت: نظام مهندسي به دليل ماهيتي كه دارد، كار بازرسي را انجام مي‌دهد. اين موضوع نظام مهندسي را دچار اصطكاك با نهادهاي ديگر به ويژه شهرداري مي‌كند. وی خاطرنشان کرد: اينكه نهادها احساس مي‌كنند نظام مهندسي به دليل بدبيني اين كار را انجام مي‌دهد كار درستي نيست و اگر قرار باشد مدام اين سيستم تضعيف شود و مدام آن را در چارچوب دولتي قرار دهیم، نظارت هم ضعيف مي‌شود.