اجراي 100 درصد قانون

شمار نشریه : 162


رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال بختياري گفت: انتظار ما از شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان اين است كه بخش‌هايي از قانون كه تاكنون اجرا نشده است را با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف پيگيری كند.

فريدون واحد، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: بسياري از اهداف نظام مهندسي از جمله جايگاه نظام مهندسي و تثبيت آن هنوز مشخص نشده است، ضمن اينكه در برخي موارد مغایرت‌هایی در مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان وجود دارد كه اميدواريم به همت رئيس نظام مهندسي كه اعتقاددارم برگ برنده‌اي به شمار مي‌رود، اين مشكلات مرتفع شود.

وي افزود: از جمله مشكلات و چالش‌هاي موجود مي‌توان به بحث تعهد و نظارت بازرسي‌هاي گاز اشاره كرد. در قانون مشخص نشده ، مهندس بازرس گاز كه لوله‌كشي گاز را تأیید مي‌كند تا چند سال در قبال آن مسئوليت دارد يا در بخش آيين‌نامه‌ها، آيين‌نامه 2800 در كشورهاي توسعه‌یافته نظير آمريكا همواره تجديد ويرايش می‌شود اما در كشور ما اين آيين‌نامه كمتر مورد بازرسي و تجديدنظر قرار مي‌گيرد.

واحد در رابطه با تقسيم كار مهندسان ناظر هم گفت: در اين زمینه در مبحث دوم ماده 16 توضيحاتي آمده است اما به طور كلي مشكلاتي در این زمينه وجود دارد كه اميدواريم، با تدبير شوراي مركزي نظام مهندسي رفع شود. وی ادامه داد: در استان چهارمحال بختياري مهندس ناظر توسط سازمان انتخاب می‌شود. اين كار از خيلي جهات خوب است و در برخي زمينه‌ها باعث بروز مشكلاتي مي‌شود، یعنی به دلیل اینكه باعث توزيع عادلانه كار مي‌شود، بسيار حائز اهميت است اما به دليل اينكه ممكن است ناظر و مالك تفاهم لازم نداشته باشند، مشكل‌ساز است.