صعود درآمدهای پایدار شهری به 40 درصد

شمار نشریه : 162


معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان اینکه در چند سال گذشته تأمین درآمدهای پایدار از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری تهران بوده است، گفت: با اقدامات انجام‌شده طی سال‌های اخیر، میزان درآمدهای پایدار شهرداری تهران از 13 در سال 85 هم به 40 درصد افزایش یافته است.

حسین محمد پور زرندی، معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری تهران طی سالیان اخیر اقدامات مختلفی برای کسب درآمدهای پایدار انجام داده است، افزود: شهرداری تهران برای دستیابی به درآمدهای پایدار و به ویژه عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز اقدامات زیادی انجام داده و فرهنگ‌سازی برای تأمین درآمدهای پایدار به جای وابستگی به درآمدهای ناپایدار از مهم‌ترین اهدافی است که در این میان دنبال شد . وی با اشاره به افزایش درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال 85 حدود 13 درصد درآمدهای شهرداری پایدار بوده است که پس از تصویب طرح لایحه درآمدهای پایدار در شورای شهر، مقرر شد تا هر ساله 5 درصد به درآمدهای پایدار اضافه شود. معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: در این راستا از سال 87 این موضوع محقق شده و اکنون این رقم به 40 درصد رسیده که موفقیت شهرداری تهران در این زمینه را نشان می‌دهد. پور زرندی با تاکید بر پیشگیری از شهر فروشی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش تراکم افزود: شهروندان تهرانی با مشارکت در پرداخت عوارض شهری نقش مهمی در تأمین درآمدهای پایدار داشته‌اند و همچنین برنامه‌های مختلفی برای فرهنگ‌سازی در این راستا صورت گرفته است.