تفکیک وزارت راه و شهرسازی رسمی نیست

شمار نشریه : 162


رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی مطرح نشده ، گفت: فعلاً زمان مناسبی برای طرح آن در مجلس نیست اما می‌توان با بررسی‌های کارشناسی و در زمان مناسب، این موضوع را پیگیری کرد.

سید مهدی هاشمی در خصوص زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، اظهار داشت: این اظهارات هنوز رسمی نیست و فقط از طرف برخی از نمایندگان مطرح شده است.وی افزود: این موضوع به طور مشخص از جایی مطرح نشده و کارشناسی شده هم نیست اما اگر قرار باشد که دوباره مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود، نیاز به کار کارشناسی دارد و نمی‌توان یکباره آن را اجرایی کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم؛ فعلاً زمان مناسبی برای طرح این موضوع در مجلس نیست، گفت: می‌توان با بررسی‌های کارشناسی و در زمان مناسب این موضوع را پیگیری کرد. هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر باید وضعیت دولت مشخص شود و پس از آن با طرح این موضوعات و بررسی‌های کارشناسی، مورد پیگیری قرار گیرد.