هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كليد حل مشكلات تهران


یکی از بدیهی‌ترین بی‌مهری‌هایی که شهرداران در چندین سال گذشته به کلانشهر تهران روا داشته‌اند، درآمدزایی از محل «فروش‌تراکم» بوده است. فروش آسمان تهران به قیمت تامین منابع‌مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهری به شیوه غالب مدیریت‌شهری پایتخت تبدیل شده و نزدیک به دو دهه است که بسازوبفروش‌ها و برج‌سازها با پرداخت مبالغی سنگین تحت عنوان عوارض‌تراکم به راحتی مجوز تخریب ساختمان‌های کم‌ارتفاع در محله‌های تنگ و باریک شهر را دریافت و به جای آن، ساختمان‌های بلندمرتبه احداث می‌کرده‌اند.

اگر چه درآمد حاصل از این محل، صرف عمران شهر تهران می‌شود اما هزینه‌ اجتماعی ناشی از ‌‌تراکم‌‌فروشی شاید با ده‌ها پروژه عمرانی هم قابل جبران نباشد. البته بايد قبول كنيم كه اداره كلان‌شهري مانند تهران با وضعيت موجود و فقدان درآمد‌هاي پايدار شهرداري‌ها امكان‌پذير نيست و شهرداري‌ها به طور ناخواسته مجبور به فروش تراكم و در نتيجه ايجاد مشكلات شهري هستند؛ بنابراين دولت تدبير و اميد بايد با پرداخت سهم قانوني شهرداري‌ها بر طبق قانون، اين روند را متوقف كند.

نكته ديگر اين است كه فارغ از اينكه چه كسي در آينده به عنوان شهردار تهران از طرف شوراي شهر انتخاب مي شود، اميدواريم اقدامات صورت گرفته توسط شهردار توام با آينده نگري باشد و مهم‌تر اينكه رابطه بين دولت و شهرداري، تعاملي بر مبناي رفاه و آسايش مردم بوده و آلوده بازي‌هاي سياسي نشود. تجربه نشان داده است جهت‌گيري‌ها و اعمال ديد‌گاه‌هاي سياسي اشخاص در روابط دولت و شهرداري هيچ برايند مثبتي براي شهر نخواهد داشت.