هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

براي جهان بدون نفت


بر اساس نتایج تحقيقات جديد، وجود مس در لوله‌های آب منزل عامل کدری و عدم سرزندگی موها انسان است. بنابراين مهم نیست که چقدر برای خرید شامپو، نرم کننده و ماسک مو هزینه می‌کنید. جنیفر مارش محقق و رئیس این گروه تحقیقاتی مي‌گويد: سطح فلز در آب لوله کشی به طور طبیعی پایین است اما قسمت اعظم رسوبات از لوله‌ها و منابع آب گرم خانه های ما وارد آب مصرفی می شود. وقتی رسوبات به تدریج انباشته می شود، می تواند تغییراتی که ایجاد کرده را شتاب بخشد. این امر موجب موخوره و موهای بدحالت می شود و حتی افرادی که به طور مرتب آرایشگاه می روند نیز از تأثیرات مخرب این رسوبات در آب در امان نیستند. نکته قابل توجه این است که افرادی که موهای خود را رنگ کرده اند در نتیجه این رسوبها با تأثیرات بیشتری رو به رو هستند. به اعتقاد مارش، وجود مس در این نوع آبها حجم چندانی ندارد اما همین حجم کم نقش مهمی ایفا می‌کند. واکنش مو در مقابل مس این است که چون یک اسفنج آن را جذب می کند. از طرف ديگر، رنگ کردن مو می تواند رادیکال های آزاد ایجاد کرده و به پروتئین مو صدمه بزند و مس نیز برای این واکنش چون یک کاتالیزور عمل می کند. قرار گیری در مقابل نور ماوراء بنفش طی بلند مدت همین تأثیر را روی مو دارد و پس از آن مقاومت مو در برابر فرآیندهای فیزیکی چون شانه کشیدن، سشوار کردن و شستشو کمتر می شود. دکتر مارش و تیمش موهای 450 نفر را از سراسر جهان بررسی کرده و به سطح متغیر مس پی بردند. اکثر آنها در هر یک میلیون مولکول مو بین 20 تا 200 اتم مس داشتند اما برخی دیگر بیش از 500 قسمت در هر یک میلیون ملکول اتم مس داشتند. مس می‌تواند به پوشش شاخی مو صدمه بزند، آن را خشک کرده و در معرض آسیب قرار دهد.