سيمان، امیدوار به آینده

شمار نشریه : 162


محمد پارسا نجفی

امسال به ويژه در شماره هاي اخير نشریه به بررسي وضعيت صادرات سيمان به عنوان يكي از مهم ترين بازارهاي صادراتي پرداختيم. اگرچه دولت عراق بخشنامه كرده كه از 10 تيرماه امسال واردات سيمان از كشورهاي ديگر را به شدت كاهش مي دهد اما مهندس محمد فاطميان، مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه دبير ستاد كشوري سيمان هم هست با جديت از شكوفايي صنعت سيمان سخن مي راند و تاكيد دارد؛ «اگر هم مشكلي در صادرات سيمان وجود داشته باشد به توان توليد بستگي نداشته « اما به صادرات بيش از برنامه اميدوار است. گفتگوي پيام ساختمان را با اين مدير صنايع معدني بخوانيم.

پیام ساختمان: چندي قبل شايعاتي شنيده مي شد كه توليد سيمان زير ظرفيت اسمي صورت مي گيرد، يا سيمان در انبارها خاك مي خورد. آيا كارخانه هاي توليد كننده سيمان پايين تر از ظرفيت نصب شده توليد مي كنند؟

اين سخن به هيچ وجه صحت ندارد و نه تنها همه شركت هاي سيماني با ظرفيت كامل به توليد مي پردازند بلكه برخي از واحدهاي توليد كننده صد و چند درصد بیش از ظرفيت توليد فعاليت مي كنند . همه كارخانه هاي سيمان با تمام ظرفيت در حال توليد سيمان بوده و حتي برخي ركورد بالاي صد درصد را نيز شكسته اند و مشكلي نيز براي توليد و صادرات سيمان دركشور نداريم .

پیام ساختمان: اين توليد مازاد بر نياز كشور آن هم در شرايطي كه صادرات آن با مشكل مواجه شده به نظر شما منطقي است؟

توليد مازاد به منظور صادرات انجام مي شود و ما در صادرات سيمان دچار مشكل نشده و صادرات سيمان هم انجام مي شود. با تفاهم نامه اي كه با انجمن كارفرمايان صنعت سيمان كشور امضا شد، تنظيم صادرات سيمان يكي از بخش هايي بود كه علاوه بر تامين و توزيع بازار داخلي سيمان، به تشكل مربوطه واگذار كرديم.

پیام ساختمان: ظاهرا دولت عراق بخشنامه منع واردات سيمان را صادر كرده است اين امر به صادرات اين كالا از ايران لطمه نمي زند؟

من اطلاعي از تصميمات دولتي كشورهاي ديگر مانند عراق ندارم اما تدوين سند جامع صادرات كشور که در سال گذشته انجام شد كمك بزرگي به مديريت صنعت سيمان كشور بود. بر اساس سياست‌ها و راهبردهای همان سند جامع صادرات است كه علاوه بر تنظيم بازار داخلي ، نظام توزيع و قيمت گذاري صادراتي واگذار شد تا هيچ يك از شركت‌ها قيمت ديگري را تخريب نكنند و ضمن حفظ و توسعه بازارهاي هدف سنتي فرامرزي به بازارهاي فرامنطقه اي هم دست يابيم.

پیام ساختمان: آيا واگذاري اختيارات حاكميتي مانند قيمت گذاري به حل مشكلات صنعت سيمان مي انجامد؟

انجمن مربوطه، بازارهاي صادراتي را از لحاظ بعد مسافت و تنوع كيفي بررسي كرده و در آينده قرار است كه به بازارهاي فرامنطقه اي بپردازيم. انجمن كارفرمايان صنعت سيمان با توجه به همكاري هايي كه در مديريت صنعت بعد از هدفمندي يارانه‌ها انجام دادند، بلوغ خود را به اثبات رساند و در دو ماهي كه اين تصدي گري واگذار شده، به خوبي اين كار انجام شده است و ما به آينده اميدواريم.

پیام ساختمان: به نظر شما واگذاری مديريت بازار سيمان كشور به يك انجمن، به مصلحت توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين كالا و اصولا بخش عمران كشور مي باشد؟

اين اقدام موجب شد كه از تصدي گري دولت كاسته شده از طرف ديگر كارگروهي متشكل از سازمان توسعه تجارت ، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، گمرك جمهوري اسلامي ايران و... كه انجمن كارفرمايان صنعت سيمان كشور هم در آن عضويت دارد، به نظارت بر وضعيت سيمان مي پردازد.

پیام ساختمان: با اين میزان توليد مازاد امسال شاهد جهش صادراتي سيمان خواهیم بود؟

هدفي كه براي مقدار سيمان تعيين شده در حدود 15 ميليون تن بوده است اما تصور من به شخصه اين است كه بيش از اين مقدار هم صادر خواهد شد چرا كه در سال قبل هم توقع ما در حد 9 ميليون تن بود ما ديدم كه بيش از 13.5 ميليون تن سيمان صادر شد.

پیام ساختمان: شما در حالي به صادرات اميدوار هستيد كه در عمل -حداقل در ظاهر -رونقي ديده نمي شود و برخی از توليد كنندگان به علت عدم هماهنگی برخی دستگاه‌های ذی مدخل در حمل و نقل و صادرات بر حفظ نظام توزيع سيمان در بازار داخلي با وجود قيمت كمتر تاكيد دارند چرا؟

هماهنگي ديگر دست اندركاران دخيل در امر صادرات مانند گمرك و ناوگان هاي حمل و نقل سنگين كشور از جاده اي تا راه آهن مهم است . احساس ما اين است كه خدمات گمركي و محورهاي ريلي و جاده اي بايد در خدمت صادرات باشند. حتي اگر موانعي در قوانين زيرساخت وجود دارد بايد برطرف شود و به ويژه پروتكل هاي لازم بايد امضا شود .

پیام ساختمان: همه از گمرك انتقاد مي ‌كنند ولي رئيس راه آهن معتقد است كه ما در صادرات مصالح سنگين ساختمان مشكلي نداريم، با اين اوصاف چه نظري داريد؟

اولا بايد خدمات گمركي و حمل و نقل در خدمت صادرات باشند. اينكه ما مشكلي نداريم يك سخن است و اينكه كه مسئولان اين بخش بايد بررسي و رصد كنند كه در كدام محور صادراتي يا گمرك كانتينرهاي كالا پشت گمرك باقي مانده است و بعد علام كنند كه ما در اين بخش مشكل داريم يا نداريم.

پیام ساختمان: بعد از هدفمندي يارانه‌ها موضوع سوخت كارخانه هاي سيمان سوژه خبري رسانه‌ها بود سوخت مازوت تا كي خبر ساز خواهد بود؟

تعداد واحدهاي مازوت سوز تنها 6 واحد مي باشد كه در حال کاهش هستند اما بسياري از واحدهاي توليد كننده سيمان دو گانه سوز هستند. علت اين امر هم اين است كه در شرايطي مانند زمستان كه مصرف خانگي گاز طبيعي در اولويت است، آنها بتوانند بدون گاز هم به كار خود ادامه دهند.