هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خودكفايي در توليد مواد اوليه كاشي و سرامیک


گروه بازار ساختمان: در بيست و يكمين نمايشگاه كاشي و سراميك به گفتگو با مهندس محمد روشنفكر رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك ايران پرداختيم. در ادامه بخش پاياني نظرات اين كارشناس كاشي و سراميك را با هم مي خوانيم.

روشنفكر، با تاكيد بر اينكه همه مواد اوليه بدنه كاشي و سراميك در داخل كشور توليد مي شود و حتي 80 درصد لعاب مصرفي صنايع كاشي و سراميك كشور نيز ايراني است اظهار داشت: تنها 20 درصد اين محصولات نيز از طريق واردات تامين مي شود از اين رو چه خوب بود سرمايه گذاري هايي كه بريا توليد مازاد محصولات نهايي كاشي و سراميك انجام مي شود صرف توليد و ارتقا كيفيت لعاب و ساير مواد اوليه اين محصولات شود .

رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك ايران در خصوص پرسلان اعلام كرد: بازار در اروپا و قالب توليدات كشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا به سمت پرسلان رفته است ، در ايران نيز ممكن است اتفاق افتد چرا كه پرسلان به عنوان يك محصول چند منظوره هم در نما و هم در كف و هم در مكان هاي عمومي قابل استفاده است اما توليد كنندگان ايراني كه به ساخت اين محصول مي پردازند از تعداد انگشتان دست كمترند چرا كه توليد پرسلان كار دشواري است و يكي از دلايل آن نيز كنترل خطوط توليد در دماي بالاست. دمايي كه پرسلان براي توليد به آن نياز دارد. شايد اختلاف قيمتي كه اين محصول در بازار دارد نيز به دليل همين سختي كار توليد پرسلان است.

روشنفكر، در پاسخ به اين سوال كه مدتي است ، علاوه بر پرسلان ، سراميك هاي پخت سوم نيز بازار را متوجه خود كرده است ،گفت: برخي توليد كنندگان سعي مي كنند براي تكميل زيبايي ها از پخت سوم استفاده كنند كه براي سراميك هاي خاصي استفاده مي شود.

اين كارشناس صنعت كاشي و سراميك با بيان رد هر گونه بودجه دولتي براي ايجاد خطوط جديد توليد در اين صنعت اعلام كرد: زماني كه ميزان توليد صنايع كاشي و سراميك 450 ميليون متر مربع است و 600 ميليون مترمربع ظرفيت نصب شده اين محصول مي باشد ، چه نيازي به نصب ظرفيت توليد بيشتر احساس مي شود.

وي تاكيد كرد : در صورتي كه فضاي كسب و كار تكميل شود 150 متر مربع ظرفيت مازاد در توليد كاشي و سراميك كه در حال حاضر استفاده نمي شود مي توان در مسير صادرات قرار گيرد. از اين رو در بهترين ميزان تقاضا نيز نيازي به سرمايه گذاري جديد در بخش محصولات كاشي و سراميك نيست. حال اگر همين سرمايه گذاري كلاني كه براي ايجاد خطوط جديد كاشي سراميك در چند سال اخير انجام شد صرف توليد بهبود كيفيت و بهره وري بيشتر در توليد مواد اوليه بدنه و نيز لعاب كاشي و سراميك و نيز طراحي آن مي شد اكنون اين صنعت قوي تر از گذشته به فعاليت خود ادامه مي داد.