هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار در انتظار رونق


نمايشگاه صنعت ساختمان كه 12 تا 15 تيرماه امسال برگزار می شود، هميشه بيانگر رونق و ركود نه تنها صنعت ساختمان بلكه كل بخش‌های صنعتي كشور بوده و خواهد بود. اين آیینه تمام‌نمای صنعت ساختمان از آن جهت داراي اهميت وافري است كه اين صنعت به تنهايي توانايي به‌کارگیری محصولات توليدي يا وارداتي بسياري از صنايع را دارد ، اما در بازار روز سال 92 چه شرايطي را می‌توانیم شاهد باشيم.

با كاهش نرخ ارز بعد از انتخابات ،ناگهان تكاپويي براي حضور هرچه بيشتر در اين بزرگ‌ترین نمايشگاه ايران در ميان فعالان اين عرصه ديده شد. حالا بسياري از افرادی كه با هدف كاهش فعالیت‌ها و خزيدن در سیاست‌های انتظاري به سر می‌بردند، خود را آماده نبردي در ميدان رقابت جديد كرده اند. در اين شرايط كسي نيست كه بخواهد بازار با رونقی را ببيند اما خود را در آن فعال نداند. اگر چه تنها يك حركت دولتي كه با شعار اميد تشكيل خواهد شد، می‌تواند شرايط را به شدت تغيير دهد.