هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

 کیش؛"مات" یا "پات" ساختمانی


کسانی که علاقه‌مند به بازی شطرنج باشند حتماً می‌دانند این بازی نیز یکی از رشته‌های ورزشی است با این تفاوت که به جای استفاده از نیروی یدی و بدنی مثل سایر ورزش‌ها در این ورزش بیشتر از نیروی تفکر و تأمل استفاده می‌شود.اگر فرض کنیم مطالعه کنندگان مقاله با بازی شطرنج آشنایی ندارند، قاعده بازی شطرنج اینگونه است که طرفین بازی مهره‌ها را طبق قانون بازی به سمت مقابل حرکت می‌دهند تا با پیشروی به سمت مهره اصلی مقابل که «شاه» خوانده می‌شود نتیجه را به یکی از دو صورت «مات» یا «پات» به اتمام برسانند؛ پایان «مات» وقتی رقم خواهد خورد که یکی از مهره‌های اصلی طرف مهاجم به شاه مقابل اخطار«کیش» بدهد اما شاه امکان حرکت نداشته باشد. پایان «پات» هم وقتی خواهد بود که شاه بدون گرفتن اخطار «کیش» از طرف مهاجم امکان جابه جایی نداشته باشد. نکته اینجاست که پایان «مات» با اخطار کیش همراه است ولی پایان پات بدون اخطار کیش. اما ارتباط کیش و مات بازی شطرنج با کیش و پات مدنظر ما در اینجا که با موضوع ساختمان و ساخت و ساز و مسایلی از این دست سر و کار داریم ، چیست؟ را در ادامه ملاحظه فرمایید.

حتما اطلاع دارید یا اگر ندارید همین الان مطلع می‌شوید که؛ شانزدهمین اجلاس سراسری هیئت عمومی نظام مهندسی ساختمان امسال در جزیره کیش 14 تا 16 تیرماه برگزار شد. البته این را هم بدانید که سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان نیز 12 تا 15 تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و به این دو رویداد ساختمانی اضافه کنید برگزاری پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان را که 14تیرماه در استان قزوین برپا بود. فارغ از اهداف اصلی هر کدام از اینها که جای بازشکافی بسیار دارد، در نگاه اول هر سه موضوع «ساختمانی» است و در یک هفته توأمان برگزار شدند ، از این لحاظ اقدامی مشترک و میمون است ولی اگر از منظر مخاطبان تخصصی دولتی و غیردولتی که به نوعی ناگزیر بودند در این مراسم حضور داشته باشند به موضوع بنگریم در «کیش و پات» تیتر ما بیشتر تأمل و تدبر خواهید فرمود.

اگر برآیند سه رویداد ساختمانی مذکور یک کیش از نوع کیش شطرنجی هدف‌دار نه کیش جزیره‌ای و پراکنده باشد که منتج به ارتقای کیفی و کمی ساخت‌وساز شود، باید صد و بلکه سیصد آفرین به این مراسم و هزار و سیصد آفرین بر مجریان و متولیان آنها گفت اما آنطور که از قرائن و شواهد برمی‌آید در اینجا بیشتر شکل دوم قضیه (کیش و پات) و عدم هماهنگی برگزارکنندگان نمایشگاه ،همایش و اجلاس مشهود است. چرا که با هر کدام از شرکت‌کنندگان این سه‌گانه ساختمانی که صحبت می‌کردیم تا دیدگاه‌هایشان را نسبت به اتفاقات مشترک ولی جداگانه مراسم جویا شویم، متأسفانه همه به نوعی از اینکه به علت برگزاری همزمان این سه ، نمی‌توانند از هر سه رخداد ساختمانی بهره‌مند شوند، گله‌ مند وشاکی بودند و در مقابل برگزاری با فواصل زمانی اینگونه رویدادها را پیشنهاد می‌دادند تا با فرصت بیشتری استفاده لازم و بهینه از اینگونه فرصت ها ببرند.

هرچند در "ورای" هرکدام از رویدادهای سه گانه ساختمانی سیزدهمین نمایشگاه ساختمان بین المللی، پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان و شانزدهمین اجلاس هیات های عمومی نظام مهندسی فوق‌الذکر اهدافی با هفتاد من مثنوی نهفته شد اما به نظر می‌رسد به علت تلاقی شاید ناخواسته برگزاری آنها نتوان سرانجامی جز "پات بازی شطرنج" که برنده‌ای ندارد، بر آنها متصور بود. اگرچه برگزاری یکی از آنها در محلی با نام جزیره کیش القای برنده بودن اخطار کیش شطرنج و هدفمند بودن یکی از آنهارا داشته باشد که مطمئنا اینگونه نخواهد بود.

سخن آخر اینکه؛ انتظار می‌رود متولیان ساختمانی پیش و بیش از آنکه از غیر ساختمانی‌هایی مانند دولتی‌ها و مجلسی‌ها توقع نظم و نسخ دادن و قانونمند کردن و اعتبار دادن برای عمران و آبادانی کشور را در صنعت ساختمان داشته باشند، خود حرمت ساختمان را با هماهنگی هرچه بیشتر و سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات درست حداقل در برگزاری چنین مراسمی حفظ کنند و آنگاه با انسجام و اتحاد بیشتر مطالبات ساختمانی ها را از سایر قوا در سرلوحه برنامه‌هایشان قرار ‌دهند.

قادر نصیری