هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   163   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت آینده و معماری اسلامی – ایرانی


مسئولان آینده مسکن باید به بحث معماری و شهرسازی و به ویژه معماری اسلامی- ایرانی توجه ویژه ای داشته باشند. علیرغم اینکه هیچ دولتی مثل دولت نهم و دهم به موضوع مسکن توجه نکرده که امتیاز مثبتی برای این دولت است، اما موفقیت این دولت هم در بخش مسکن نسبی بود زیرا اگرچه آمار به ثبت رسیده ساخت مسکن مهر قابل توجه است، به دلیل عدم توجه به معماری اصیل ایرانی اسلامی علیرغم سردادن شعار آن به نظر می رسد این موضوع در آینده به معضل بزرگی تبدیل ‌شود. دولت جدید باید با برنامه‌ریزی صحیح درخصوص احداث مسکن، این طرح را با رعایت اصول معماری ایرانی - اسلامی و افزایش کیفیت آنها ادامه دهد.در این بین مسئولان جدید شهر سازی باید از لحاظ حرفه‌ای متخصص و دارای مدارج مرتبط در رشته‌های عمران، سازه یا معماری بوده و تجربه کافی و سابقه مدیریت به‌ویژه در بخش ارشد دولتی را دارا بوده و با دولت آینده همسو باشند . مهم تر از همه مسئول آینده راه و شهرسازی باید در همان ابتدا برنامه چهار ساله خود را براساس اسناد فرادستی در وزارتخانه مربوطه مشخص نموده و بر اساس بودجه‌های اختصاص داده شده اقدامات خود را به مردم گزارش دهد.