هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   163   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کجای کار اشکال دارد؟


 

ساختمان‌سازي در كشور طي يك دهه اخير رشد چشمگيري داشته و با توجه به نياز جامعه و جذابيت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاران زيادي را به سوي خود جلب كرده است. اما عليرغم توسعه كمي، در بخش كيفي‌ و توجه به معيارهاي ايمني در سازه و سيستم‌هاي تاسيساتي ضعيف عمل شده است، به نحوي كه همه ساله شاهد افزايش مرگ‌هاي ناشي از حوادث ساختماني هستيم. اگر چه در اين خصوص زياد صحبت شده و نهادهاي مرتبط با ساختمان با تدوين دستورالعمل‌ها و برگزاري سمينارهاي اجرايي به چاره‌جويي پرداختند اما خطر همچنان پابرجاست. ما در بخش ساختمان ميلياردي هزينه مي‌كنیم در حالي كه عمر آنها شايد به 30 سال هم نرسد. آيا اين كار ظلم به جامعه و اقتصاد كشور نيست؟ كجاي كار اشكال دارد؛ سازنده متخصص نداريم يا اينكه از مصالح درست استفاده نمي‌كنيم؟ اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازي در بخش نرم افزاري، قوانين و مقررات مدوني را تدوين كرده‌اند ولي در غياب مجريان ذي‌صلاح، بساز و بفروش‌ها و افرادي كه در بخش ساختمان هيچ گونه تخصصي ندارند، از فرصت پيش آمده براي مقاصد تجاري استفاده مي‌كنند و در نهايت خانه‌اي ساخته مي‌شود كه نه ايمني دارد، نه مقاومت و نه كيفيت. اينها يعني نمره منفي براي دست‌اندركاران صنعت ساختمان.