هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   163   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تراکم پایه مالی املاک تهران 120 درصد است


معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به حذف موضوع تراکم مازاد از ادبیات شهرسازی شهر تهران گفت: در طرح تفصیلی جدید، تراکم پایه مالی برای همه املاک شهر تهران 120 درصد در نظر گرفته شده است و صرفاً برای املاک دارای پهنه بندی مسکونی واقع در جنوب محور انقلاب این تراکم پایه مالی 180 درصد در نظر گرفته شده است.

علیرضا جاوید با بیان این مطلب گفت: با ابلاغ طرح تفصیلی جدید موضوع تراکم مازاد از ادبیات شهرسازی شهر تهران حذف شده است و دو مفهوم تراکم پایه مالی و تراکم مجاز جایگزین آن شده است.وی افزود: تراکم پایه مالی برای همه املاک شهر تهران در طرح تفصیلی 120 درصد در نظر گرفته شده است و به معنای 2.1 برابر مساحت ملک طبق سند مالک است و صرفاً در مورد املاک دارای پهنه بندی مسکونی واقع در جنوب محور انقلاب این تراکم پایه مالی 180 درصد در نظر گرفته شد که 8.1 برابر مساحت ملک است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: تراکم مجاز نیز که در جداول طرح تفصیلی جدید برای هر پهنه مشخص‌شده و با محاسبه آن بر اساس دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ، شهروندان به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به دفاتر می‌توانند از میزان تراکم مجاز ملک خود مطلع شوند و در دستور نقشه‌های صادره در دفاتر خدمات الکترونیک بعد از پیگیری شهروندان در فرآیند صدور پروانه این تراکم مجاز قید می‌شود. جاوید خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم مجاز نیز مشمول دریافت عوارض تراکم می‌شود.