هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گل آرايي در منزل

گروه معماري ودكوراسيون: به کار بردن گلدان در خانه صفا و صمیمیت خاصی را ایجاد می کند در این مقاله راهکارهایی برای گل آرایی منزل شما آورده شده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم

گلدان عشق

از يك گلدان چوبي كه با چوب درخت درست شده استفاده كنيد و حرف اول اسم همسرتان را روي آن كنده كاري كنيد و داخل آن گلهاي زيبايي بگذاريد و به او تقديم كنيد.

ميخك مخروطي

با استفاده ازكاغذ برشهايي به شكل مخروط يا اصطلاحاً قيف مانند درآوريد و گلهاي ميخك را داخل آنها بگذاريد اما توجه داشته باشيد كه تمام ساقه گل در آن قرار بگيرد و فقط خود گل بيرون آن باشد.

گلداني از جعبه شكلات

يك دسته گل رز صورتي رنگ و مقداري شاخ و برگ سبز رنگ و در ميان آنها نيلوفرهاي پيچيدهاي را قرار داده و در نهايت اين دسته گل زيبا را در يك جعبه شكلات خالي گذاشتهايم. توجه داشته باشيد از جعبه شكلاتي زيبا براي اين كار استفاده كنيد و اگر نوشتهاي روي اين جعبهوجود دارد كه ميخواهيد معلوم نباشد روي آن يك كاغذ رنگي چسبانده و ميتوانيد يك نوشته زيبا هم روي آن بنويسيد.

ايدهاي جذاب

با كمك شمع و گل، ميتوانيد درخشندگي و زيبايي خاصي به ميز شام خود دهيد. هر كدام از شمعها را در يك كاسه كم عمق گذاشته و مقداري آب داخل كاسه بريزيد وشكوفههاي گل نرگس (يا ساير گل ها) را از ساقه جدا كرده واطراف شمع را پر از اين گلها كنيد.

قلب شناور

گلها ميتوانند با آدمي حرف بزنند و به وضوح ميتوانند از احساسات هركسي سخن بگويند . هنگامي كه شما گلي زيبا را به كسي هديه ميكنيد در واقع توانستهايد هزاران سخن زيبا به او منتقل كنيد. در اينجا شكوفههاي زيبا، را در داخل كاسه آبي بهصورت شناور قرار دهيد. براي اين كار ميتوانيد از شكوفههاي گل سنبل يا گل ميخك استفاده كنيد.

گلداني قرمز رنگ

گلدان گلي عاشقانه و رمانتيك از گلهاي رز زيبا و مقدار زيادي شكلاتهاي ريز و شيرين قرمز رنگ درست كردهايم . گلداني به اين شكل كه كاملاً قرمز رنگ و جذاب و درعين حال شيرين ميباشد.          ص ميتواند به راحتي از احساسات شما سخن بگويد.

گلداني از گل ميخك

تقديم گل در هر سني، ميتواند منتقل كننده پيامهاي عاشقانهاي از طرف شما به عزيزان تان باشد. درون گلداني شيشهاي آب نباتهاي رنگي ريز و كوچك ميريزيم و داخل آنها شاخه گلهايي زيبا از گلهاي رز قرارمي دهيم و به اين ترتيب يك ايده جديد و مدرن طراحي كردهايم.

چسباندن گل بر روي كارت تبريك

 يك تكه كارت در اندازه متوسط ببريد و روي آن اسم مهمانان خود را نوشته و گل رز يا هر نوع گل خوش بويي را روي آن بچسبانيد. نكته مهم آن است كه ساقه گل را كاملاً ببريد و فقط شكوفه گل را روي كارت بچسبانيد و در پايان مهماني هر كدام از مهمانان هم ميتوانند آن را با خودشان ببرند.