هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در همچنان بر همان پاشنه


در حالی که هر ساله شاهد رشد کمی و کیفی نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان هستیم، به حدی که احتمالا زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از سال آینده دو برابر خواهد شد، متاسفانه به گفته دوست و دشمن، کیفیت ساخت و سازهای ما در سطح نازلی قرار دارد.

شاید بتوان علت این امر را در عدم ارتباط نمایشگاه با مخاطبان اصلی آن یافت؛ مخاطبانی که بیشتر انبوه سازان و پیمانکارانی هستند که پروژه های بزرگ ساخت و ساز را در دست دارند و طبیعتا پیش و بیش از هر چیز به «به صرفه بودن» برای خود تاکید دارند؛ در حالی که بسیاری از فناوری های نوین و مصالحی که با تکنولوژی ها نو همانند نانو ساخته می شوند دارای مزایایی چون صرفه جویی در انرژی هستند که برای بهره برداران ساختمان به صرفه است و نه الزاما برای سازنده! به نظر می رسد تا زمانی که قاعده «صرفه هر چه بیشتر» در ساخت و سازهای ما شکسته نشود، در همچنان بر همین پاشنه بچرخد!