هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   229   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حضور فرانسوی ها در طرح مسکن اجتماعی

کدمطلب:3783
یکی از مدیران دولتی فرانسه با بیان اینکه سیاست این کشور دسترسی همه شهروندان به مسکن مناسب است، گفت: در بخش عرضه مسکن باید تا حدی به تولید بپردازیم تا امکان انتخاب آزاد برای شهروندان فراهم شود.
کولاس دورلمن در کارگاه آموزشی با موضوع تأمین مالی مسکن اجتماعی که با حضور مدرسان و مدیران بخش مسکن اجتماعی فرانسه و مدیران حوزه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد با بیان این‌که بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ کمتر از یک درصد واحدهای مسکونی در فرانسه از سه معیار اساسی سکونت یعنی آب شرب، سرویس بهداشتی درون منزل و حمام محروم هستند، گفت: این آمار نشان می‌دهد هنوز در تامین مسکن به خوبی و به طور کامل و جامع عمل نکرده‌ایم. ضمن این‌که در مناطق شهری بزرگ با شلوغی و افزایش جمعیت روبه‌رو هستیم. تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که ساکنان آن بیش از حد هستند و این آمار نشان می‌دهد که باید مسکن بیشتری را با برنامه‌ریزی صحیح تولید کنیم.
دورلمن درباره پروژه‌های مسکن اجتماعی در کشور فرانسه توضیح داد: دولت و شهرداری در این پروژه‌ها دخیلند و برای تامین مسکن مورد نیاز هزینه‌های لازم را برآورد می‌کنند و با بسته‌های موجود شهرداری مشوق‌هایی دریافت می‌کند تا به تامین مسکن بپردازد.