نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به کمپین ملی شهری بپیوندید

کد مطلب: 3624
کمپین ملی شهری ایران از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران برگـزار می شود. این برنامه بهانه ای است برای گردهم آمدن، مشارکت و همفکری تمام مردم شهرها، کودکان، مردان، زنان، سالمندان و ... برای ترسیم شهر دلخواه آینده ایرانیان. هدف کمپین ملی شهری ایران ساخت شهرها به عنوان مکان هایی زیست پذیر برای آینده ای پایدار است. این کمپین که در مسیر رسیدن به کنفرانس سازمان ملل متحد هبیتات 3 گام برمی دارد، به دنبال ارائه تعریف جدید از شهر در ایران است. این کمپین قصد دارد به شناسایی مشکلات شهرها پرداخته و در نهایت با ارائه راه حل هایی شهردلخواه ایرانیان را ترسیم نماید.
سازمان ملل متحد از همه ایرانیان دعوت می کند به کمپین ملی شهری ایران بپیوندند. هموطنان ایرانی می توانند با ارسال داستان، فیلم و عکس برداشت و تصور خود را از یک شهر ایده آل برای دفتر سازمان ملل متحد در تهران از طریق وب سایت (unhabitat.org.ir)  ارسال نمایند. این آثار در نشستی با عنوان مجمع ملی شهری بررسی خواهد شد و سپس آثار برگزیده به کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل متحد که سال آینده در اکوادور برگزار می شود، ارسال خواهد شد.
کمپین ملی شهری ایران از ایده­ های برتر تقدیر کرده و آن­ها را به کنفرانس جهانی هبیتات در اکتبر سال 2016 میلادی که در کشور اکوادور برگزار می شود، ارسال خواهد کرد.
هموطنان می توانند آثار خود را در قالب های  ۱ – انسجام اجتماعی و شهرهای زیست پذیر برای تمام اقشار مردم،۲ – چارچوب قانونی شهری،۳ – توسعه فضایی،۴ – اقتصاد شهری،۵ – اکولوژی و محیط زیست شهری،۶ – مسکن و خدمات اولیه شهری ارسال کنند.