هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مصرف بی‌رویه آب ادامه نمی یابد

کد مطلب: 3555 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در برنامه ششم توسعه، نخواهیم گذاشت مصرف بی رویه کنونی از منابع استراتژیک آب زیرزمینی ادامه یابد. محمد حاج رسولی‌ها با بیان اینکه در ترسالی 60 درصد و در زمان خشکسالی 80 درصد آب‌های سطحی را مصرف می‌کنیم، گفت: حجم استراتژیک منابع آب زیرزمینی حدود 500 میلیارد مترمکعب ذخایر آب اضطراری است که حدود 114 میلیارد مترمکعب آن تاکنون استفاده شده است و سالانه حدود 5.7 تا 6 میلیارد مترمکعب کسری ذخیره آب خواهیم داشت و بایستی کنترل شود. وی تصریح کرد: با طرحی که در برنامه ششم شروع شده است نخواهیم گذاشت این کار ادامه یابد و تلاش می‌کنیم کسری را به سمت صفر سوق دهیم. وی با بیان اینکه تحریم‌ها هیچ تاثیری بر مسائل فنی آب ایجاد نکرد، گفت: به لحاظ تکنولوژی اجرای سازه‌ها، کاملاً بومی بودیم و اگر وقفه ای در کارها ایجاد شده به دلیل کمبود منابع مالی بوده است.