هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش تولید نفت در دوران پساتحریم

کد مطلب: 3554 
افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران پس از لغو عملی تحریم‌ها در کمتر از یک هفته محقق می شود. این خبری بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در حاشیه نخستین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد.
 رکن الدین جوادی گفت: شرکت ملی نفت ایران قادر است تنها در مدت یک هفته پس از لغو عملی تحریم‌ها، تولید خود را ٥٠٠ هزار بشکه افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ظرفیت جذب ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور، مباحثی مبنی بر سپردن عنان صنعت نفت کشور به دست خارجی‌ها را کاملا مردود دانست و تصریح کرد: ایران در تعامل با شرکت‌های بین المللی به دنبال انتقال دانش و تکنولوژی روز، جذب سرمایه و استفاده از تجربیات آنها در حوزه نظام نوین اداره پروژه ها و ساختار پروژه هاست.
جوادی با اشاره به هزینه پایین تولید نفت و گاز در ایران از یک سو و رکود حاکم بر بسیاری از کشورها از سوی دیگر عنوان کرد: مجموع این مسائل فرصت خوبی را برای جذب سرمایه گذاری در اختیار صنعت نفت ایران قرار داده است.