جایگاه نمایشگاه راه و شهرسازی درتوسعه

شمار نشریه : 227

کد مطلب: 3578
عباس آخوندی گفت:  ضروری است به موضوع کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های مختلف زیرساختی حمل‌ونقل و مسکن در نمایشگاه راه و شهرسازی پرداخته شود و دراین‌باره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به اجماع مشترکی دست یابند
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب ‌افزود: با توجه به موفقیت مذاکرات 1+5 و برجام، امسال اولین همایش بین‌المللی جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی را برگزار می‌کنیم و در این عرصه نمایشگاه راه و شهرسازی نیز در راستای همسویی اهداف، همایش مذکور را مساعدت خواهد کرد.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری پنجمین نمایشگاه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و صنایع وابسته، آخوندی با تأکید بر اینکه پایبندی بخش خصوصی به قراردادهای خود از محورهای برگزاری این نمایشگاه معرفی‌شده است، ادامه داد: به‌هرحال وجود چنین نمایشگاهی موجب می‌شود ارتباط دوسویه بخش خصوصی و دولت قوی‌تر شده و در فضای تعاملی امکان جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از موافقت‌نامه 1+5 فصل جدیدی از امنیت منطقه‌ای و جهانی در ایران شروع‌شده است، افزود: ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای به حقوق ملت و مسئولیت خود در منطقه آگاه است و برای آبادانی داخلی و صلح جهانی تلاش می‌کنیم.البته آبادانی نیازمند اعتبار است و بودجه عمرانی محدود کفاف تکمیل زیرساخت‌های عمرانی کشور بزرگ ایران را نمی‌دهد.
آخوندی یادآور شد: در این راستا لازم است با برگزاری نمایشگاه راه و شهرسازی و همایش بین‌المللی جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای کشور‌‌های جهان معرفی شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک دستگاه عملیاتی و اجرایی در چارچوب این سیاست‌های کلی پیش‌قدم شده تا نخستین گام را در حوزه نوسازی درصحنه ملی و با همکاری سرمایه‌گذاران بین‌المللی بردارد؛ به همین دلیل نخستین کنفرانس جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌ حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی طی روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه سال جاری مصادف با سوم و چهارم اکتبر ۲۰۱۵ در تهران برگزارشد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که با وجود برگزاری پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی، برگزاری اولین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن چه توجیهی خواهد داشت؟ اظهار داشت: به‌هرحال با ایجاد چنین فضایی پس از مذاکرات و حجم سرمایه‌گذاری‌های سنگین، برگزاری همایش مذکور ضروری است اما به دلیل همسویی برخی اهداف، این همایش می‌تواند در کنار پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مؤثر باشد